Stillingsopslag

Pædagogisk-psykologisk konsulent med skarpe kompetencer inden for autisme og udviklingshæmning

Vi søger en kollega, der vil hjælpe os med de opgaver vi løser for VISO. Bliver du topmotiveret af at sætte din viden inden for autisme og udviklingshæmning i spil, så det gør en mærkbar forskel for dem du rådgiver, så er det dig vi søger. Udover at din faglige viden inden for de to områder sidder lige i skabet, så er du samtidig professionel ud i at:

  • Rådgive myndigheder (kommuner) og bosteder om støtte til borgere med komplekse problemstillinger inden for autisme og udviklingshæmning.
  • Udarbejde pædagogisk-psykologiske udredninger der tydeliggør de enkeltes borgereres udfordringer og ressourcer og ikke mindst peger på konkrete pædagogiske tiltag og overvejelser, der kan hjælpe dem du rådgiver med at støtte borgeren i det daglige.

Din altoverskyggende hovedopgave bliver at hjælpe med opgaverne for VISO. Vi kan dog også få brug for dine kompetencer inden for nogle af de mange andre opgaver, der er inden for vores opgaveområde, fx

  • Undervisning af pædagogisk personale på bosteder
  • Supervision og rådgivning af familier,
  • Deltage i forskellige udviklingsprojekter som fx opkvalificeringsforløb i specifikke pædagogiske metoder på bosteder fx LA2.

Vi er et mindre konsulentfirma, der har 14 år på bagen. Og det er vi ret stolte af. Selvom vi er et lille firma med 4 skarpe konsulenter, bliver du en del af et udviklingsorienteret miljø hvor der er højt til loftet, men aldrig så højt, at vi mister fokus på de mennesker, vi har sat os selv i verden for at hjælpe. Vækker du os om natten og spørger, hvad kodeordene er for vores arbejde, kan du være (næsten) sikker på, at vi siger Recovery, borgerinddragelse og tværfaglighed. Vi skal nok lade være med at vække dig om natten, men det er selvfølgelig en fordel, at du er lige så drevet som os af, at de tre begreber ikke bare er teori og hurra-ord, men noget du arbejder med at udleve i alt, hvad du gør i dit professionelle virke.

Det vigtigste for os er, at du har den faglige og teoretiske viden om områderne og målgrupperne på plads – og at du evner at formidle den alt afhængig af modtageren. Derfor er din specifikke uddannelsesmæssige baggrund ikke afgørende uanset om du er psykolog, pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut, cand.mag., sociolog eller noget helt syvende.

Det giver sig selv, at du skal have erfaring med at arbejde med målgrupperne på et højt niveau. Og det er selvfølgelig også en stor fordel, hvis du har konkret erfaring med VISO arbejdet. Derudover er du en særdeles erfaren underviser og rådgiver.

Du skal være klar til at arbejde selvstændigt med base hjemme fra dig selv. Og når vi mødes, skal du trives med at det i hverdagskampens hede ofte er online. Men til trods for det lader vi dig ikke i stikken! For os er løbende faglig sparring i højsædet for at sikre den høje kvalitet og det ufravigelige fokus på borgeren i vores ydelser, som vi gerne vil være kendt for.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til Marie Louise Stochholm på ms@sopra.dk. Vi håber at du kan starte senest 1. oktober og derfor vil vi gerne modtage din ansøgning senest 13. august kl. 12.00.

Stillingen er på 37 timer om ugen, og lønnen er individuelt forhandlet. Stillingen vil være tidsbegrænset i 1 år. Men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Derfor håber vi på, at der er mulighed for at forlænge stillingen.

Har du spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at skrive til Marie Louise eller ringe på 61305930. Vær dog opmærksom på, at vi først kan besvare dine spørgsmål fra den 2. august 2021.

Hvem er vi

Sopra er et privat tværfagligt konsulentfirma, der arbejder inden for det psykologiske, sociale og pædagogiske område. Vi henvender os til både borgere, pårørende og professionelle – bl.a. gennem Socialstyrelsens rådgivningsenhed, VISO.

Hos Sopra er vi specialiserede inden for udviklingshæmning, autisme, ADHD og mennesker med problemskabende adfærd eller psykisk sårbarhed. Vi tilbyder rådgivning, kurser, supervision, projektforløb og psykologisk/pædagogiske udredninger.

Sopra tilbyder

Rådgivning til borgere
Sopra rådgiver unge og voksne med udviklingshæmning, autisme og/eller ADHD.
Læs mere om rådgivning her

Rådgivning til pårørende
Er du forælder, søskende, barn eller partner til en person med udviklingshæmning, autisme og/eller ADHD kan du få rådgivning hos Sopra.
Læs mere om rådgivning her

Supervision til fagfolk
Arbejder du og dit team inden for vores speciale, kan I styrke jer fagligt gennem supervision fra Sopras erfarne konsulenter.
Læs mere om vores supervision her

Skræddersyede undervisningsforløb
Vi tilbyder kursusforløb inden for vores speciale til fagpersonale – tilrettelagt individuelt til netop jeres behov.
Læs mere om undervisningsforløb her

Forældrekurser
Forælder eller bedsteforælder til et barn eller ungt menneske med Autisme Spektrum Forstyrrelser? Vi udbyder kurser til pårørende i samarbejde med Landsforening for Autisme.
Læs mere om forældrekurser her

Specialister for VISO
Sopra har siden 2008 været tilknyttet VISO som specialister bl.a. inden for områderne udviklingshæmning, autisme, ADHD, social isolation og problemskabende adfærd.
Læs mere om VISO her

Kalender

Juli, 2021

Ingen events

Se hele kalenderen her

X