Lars Kjærsgaard

Min rolle i Sopra Jeg er medunderviser på LA2 certificeringsuddannelsens modul 1. Derudover holder jeg oplæg på andre af Sopras LA2-kurser. Mine oplæg er bygget op omkring mit eget indefra-perspektiv…

Læs mere

Emilie Enoch Rasmussen

Min rolle i Sopra Jeg varetager administrative og praktiske opgaver i Sopra. Jeg beskæftiger mig bl.a. med at opdatere og administrere hjemmesiden sopra.dk samt at systematisere administrative arbejdsprocesser. Mine arbejdsopgaver…

Læs mere

Martin Lehman Poulsen

Min rolle i Sopra Min primære opgave i Sopra er at bidrage til et kompetenceudviklingsprojekt. Førnævnte handler om efterprøvningen af LA2 som metode med henblik på at forebygge magtanvendelse på…

Læs mere

Rikke Malene Mikkelsen

Min rolle i Sopra Jeg rådgiver i VISO-forløb, underviser og superviserer bl.a. inden for LA2, pædagogiske redskaber samt afdækning og forståelse af adfærd i forbindelse med diagnostiske udfordringer m.m. Herudover…

Læs mere

Nynne Højland Ingebrigtsen

Min rolle i Sopra Mit arbejde består blandt andet i at bidrage til udviklingsprojekter gennem udvikling og afholdelse af kompetenceudviklingsforløb. Derudover arbejder jeg med LA2-uddannelsen, samt LA2-netværket, hvor vi tilbyder…

Læs mere

Leif Stochholm

Min rolle i Sopra Jeg varetager opgaven som bestyrelsesformand for Sopra på baggrund af mange års erfaring inden for det sociale område. Herudover fungerer jeg som faglig rådgiver og sparringspartner…

Læs mere

Thomas Hemmingsen

Min rolle i Sopra Jeg rådgiver unge og voksne med autisme og ADHD, pårørende og fagpersoner inden for området. Jeg er herudover VISO-specialist og løser en række forskellige opgaver for…

Læs mere

Dorte Hudlebusch Stochholm

Min rolle i Sopra Jeg varetager løn og regnskab i Sopra. Oprindeligt er jeg uddannet på et revisionskontor og har bl.a. virket som regnskabschef i en organisation inden for den…

Læs mere

Kamilla Kobæk

Min rolle i Sopra Jeg er rådgiver, underviser og foretager supervision. Min primære beskæftigelse består af VISO-sager, hvor jeg udarbejder rådgivningsforløb og foretager pædagogiske/psykologiske udredninger. Jeg interesserer mig gennemgående for,…

Læs mere