Kursus i selvforståelse

Kursus i selvforståelse

Sopra tilbyder et individuelt tilrettelagt psykoeduaktivt forløb, for borgere som ønsker:

Viden om og forståelse af diagnostiske udfordringer samt hjælp til at finde frem til hensigtsmæssige handlestrategier og anvendelige redskaber.

Formål:
Forløbet har til formål at give borgeren større viden om og forståelse af, de udfordringer man kan opleve qua sin diagnose/sine diagnoser og at man, via kendskab til hensigtsmæssige strategier/redskaber, kan skabe mere trivsel og overskud til at kunne navigere i sit hverdagsliv.

Ramme for forløb:
Forløbet består af 7 gange af 1,5 time. Det kan foregå i borgerens hjem, et andet sted borgeren foretrækker eller det kan foregå i Sopras lokaler.

Forløbet struktureres som tematiseret vidensformidling (støttet med visuelle oplæg), sparring og støttes med forslag til hensigtsmæssige strategier/redskaber.

Forløbet indeholder:
Forløbet vil starte med at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog, og derfor vil de første samtaler have fokus på grundteoretisk diagnosekendskab samt interviewlignende indhentning af historik og eksempler fra borgerens oplevelser, ressourcer og udfordringer. Vi vil løbende tage udgangspunkt i eksempler fra borgerens hverdag, koble det på teoretisk diagnoseforståelse og bruge det til at opdage og identificere handlemønstre og adfærd. Dette med henblik på at kunne ispilsætte relevante redskaber, som kan støtte borgeren i hverdagen. Det kunne f.eks. være:

Afdækning af personlig og diagnostisk profil (f.eks.ADHD, Aspergers): Hvilke udfordringer er forbundet med den diagnostiske profil. Hvilke strategier/redskaber kunne være hensigtsmæssige at anvende.

Stress/belastning/energiforbrug: Hvordan viser det sig hos borgeren. Hvilke strategier/redskaber kunne være hensigtsmæssige at anvende.

Kommunikative udfordringer: Hvordan opleves det af borgeren. Hvilke strategier/redskaber kunne være hensigtsmæssige at anvende.

Strukturering af hverdagen: Hvad fungerer/hvad er svært. Hvilke strategier/redskaber kunne være hensigtsmæssige at anvende (på gode og dårlige dage)

Mål:
Undervisningen tilrettelægges med henblik på at understøtte formålet og opnå de konkrete mål, som sættes ved opstart af forløbet

Eksempler på mål: 

Stress/belastning/trivsel:
– At kunne identificere og registrere hvad der tager energi og hvad der giver energi.
– Udarbejde en stressprofil
– Udarbejde trivselsplan/tryghedsplan

Kommunikation:
– At kunne identificere og registrere hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer
– Udarbejde en strategi til at handle anderledes/kommunikativt redskaber

Struktur:
At kunne skelne mellem ”nice to” og ”need to”
– Udarbejde dags/ugeskema

Forløbet sluttes af med en opsamlende beskrivelse med overblik over det gennemgåede samt anbefalinger.

Priser

pris: 15.000kr ekskl. moms
Inkluderet i prisen er 7 kursusgange samt opsamlende beskrivelse.

Herudover skal regnes med udgifter til kørsel

X