Skræddersyede kursus- og temadage:

Sopra har afholdt skræddersyede kursus og temadage for fagprofessionelle inden for pædagogisk praksis siden 2008. Vi har derfor stor erfaring med at afholde inspirerende kurser og temadage, som giver en saltvandsindsprøjtning til den daglige pædagogiske praksis. Vi underviser f.eks. på bosteder, skoler, dag-beskæftigelse, klubtilbud og forvaltninger.

Kurserne kan omhandle en målgruppe eller en metode og vil altid blive tilpasset det enkelte sted. Kurserne er en vekselvirkning mellem oplæg, gruppeøvelser og diskussion i plenum, hvor vi har fokus på den pædagogiske dagligdag på stedet.

Eksempler på kurser :
  • LA2 – metode til forebyggelse af magtanvendelser og voldsom adfærd gennem fokus på inddragelse og trivsel
  • Borgerinddragelse af voksne med ASF på myndighedsområdet
  • Psykologisk tryghed inden for pædagogisk praksis
  • Mentalisering og relationspædagogisk tilgang inden for specialpædagogisk praksis.
  • ASF – forståelse og tilgange
  • ADHD – forståelse og tilgange
  • Udviklingshæmmning – forståelse og tilgange

LÆS MERE HER

Sopra tilbyder ligeledes kurser for borgere

Kursus i selvforståelse:
Sopra tilbyder et individuelt tilrettelagt psykoeduaktivt forløb, for borgere som ønsker: Viden om og forståelse af diagnostiske udfordringer samt hjælp til at finde frem til hensigtsmæssige handlestrategier og anvendelige redskaber.
I forløbet arbejdes med konkrete mål, som sættes ved opstart af forløbet.
Eksempler på mål kunne være:
– At kunne identificere og registrere hvad der tager energi og hvad der giver energi.
– Udarbejde en stressprofil
– Udarbejde en trivsels- og tryghedsplan
– Udarbejde kommunikative redskaber
– Udarbejde dags/uge-struktur

Forløbet sluttes af med en opsamlende beskrivelse med overblik over det gennemgåede samt anbefalinger.
LÆS MERE HER

 

X