Bostøtte

Sopra tilbyder bostøtte i eget hjem under §85. Vi har flere års erfaring med at etablere fleksible bostøtte­ordninger til borgere, der har brug for vejledning og støtte i eget hjem.

Målgruppen er borgere med udviklings­forstyrrelser (autisme og ADHD), udviklingshandicap og evt. misbrug. Indsatsen er funderet på en tværfaglig indsats, der består af pædagogisk, psykologisk og socialfaglig viden og tilgange. Samarbejdet med og støtten til den enkelte borger tager udgangspunkt i en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. Der er høj grad af inddragelse af og samarbejde med netværk.

Vi tilbyder bostøtte på Sjælland og øerne.

Kontakt pædagogisk konsulent Thomas Hemmingsen på mail th@sopra.dk for yderligere oplysninger.