HÅB- OG DRØMMEPLAN

Min Håb- og Drømmeplan

Min Håb- og drømmeplanen er blevet til efter ide af Petrine Severin, som har valgt begreber, billeder og digte ud. Den er en invitation til at tale om det levede liv og de erindringer om mennesker, steder og begivenheder som knytter an til håb og drømme som var og er. En invitation til at få dem støvet af og frem i lyset, hvor I kan betragte og beundre dem sammen i en ligeværdig samtale mellem fokusperson og dialogpartner, som ofte vil være en fagprofessionel.

Hvorfor

Håb og drømme er vigtige for alle menneskers trivsel, og samtaler om det som er vigtigt for den enkelte, kan bidrage til menneskers motivation, mod, tro på, håb for og mestring af deres liv og hverdag. Derfor er håb og drømme uvurderlige ressourcer i forandringsprocesser. Jo mere bevidste mennesker bliver om deres egne ressourcer, jo tættere kommer de på at turde gøre noget nyt i livet, som ikke er prøvet før.

Socialstyrelsen har i 2013 peget på følgende betydningsfulde og fremmende elementer for borgerens recovery-proces:

Forbundethed: At opleve gensidige sociale relationer; at få social støtte af ligesindede, professionelle og netværk; at høre til i sociale fællesskaber.

Håb og fremtidsoptimisme: At tro på muligheden for at komme sig; at være motiveret for og kunne se muligheder for forandring; at være i relationer som giver håb; at have drømme for fremtiden.

Identitet: At få mulighed for at (gen)opbygge en positiv identitet og overvinde stigmatisering.

Mening: At få mulighed for at (gen)finde mening med livet og med de oplevelser, som de psykiske vanskeligheder har udsat én for. Den enkeltes meningsskabende proces er personlig og kræver derfor, at der er plads til mange typer ”svar” på, hvad meningen med vanskeligheder og livet er.

Empowerment: At genvinde magten over eget liv, finde styrke til at handle (ved egen hjælp eller med støtte fra andre) og at få handlemuligheder og kompetencer, som kan skabe positiv forandring.

Håb- og drømmeplanen er for alle der vil og kan bruges i samarbejdet med alle målgrupper med sprog, for at fremme recovery. Recovery betyder det enkelte menneskes individuelle forståelse af trivsel i tilværelsen og det gode liv. Her er borgeren eksperten, i eget inde fra perspektiv. Vi anvender her recovery-begrebet i forhold til både unge eller voksne med psykiske vanskeligheder, sociale problemer og kognitive funktionsnedsættelser. Værdierne og forståelserne, som ligger i recovery mindsættet, gælder alle mennesker uanset forudsætninger. At fordybe sig i samtaler om håb og drømme – enten med dette materiale eller på andre måder – har mulighed for fremme recovery-processen for mennesker på vej i livet.

Hvis du gerne vil blive klogere på recovery og rehabilitering, så er der her en mulighed for at høre specialkonsulent Finn Blickfeldt Juliussen folde begreberne ud.

Download

X