KAMILLA KOBÆK

Pædagogisk konsulent

Min rolle i Sopra

Jeg rådgiver, underviser og laver supervision. Mine primære opgaver er VISO-opgaver, hvor jeg  laver rådgivningsforløb og pædagogiske psykologisk udredninger. Jeg interesserer mig gennemgående for, hvordan vi kan identificere en problemstilling og gør den til vores fælles faglighed i form af viden, refleksion og i særdeleshed handlende praksis.

Uddannelse

Jeg er uddannet skolelærer og har siden uddannelsen i 2003 arbejdet i det social- og special-faglige område. Udover min grunduddannelse er jeg systemisk narrativ efteruddannet blandt andet hos Dispuk, derudover er jeg blandt andet efteruddannet i mentaliseringsbegrebet ved Center for Mentalisering.

Tidligere erhvervserfaring

Jeg har mange års erfaring med undervisning og dagbehandling i skole-dagbehandlingsregi og familieskoleregi derudover har jeg arbejdet på §107 bo-tilbud og STU. Jeg har sammenlagt 5 års ledelseserfaring inden for skoledagbehandling og botilbud. Derudover har jeg arbejdet som VISO-specialist med koordinator- og sparringsfunktion for 8 specialister. Endelig har jeg lidt erfaring fra Socialtilsynet for derpå at starte hos Sopra på deltid.

Kontakt Kamilla

Tlf.: +45 5192 1915
E-mail: kam@sopra.dk

X