MARTIN LEHMANN POULSEN

Pædagogisk konsulent

Min rolle i Sopra

Min primære opgave i Sopra er at bidrage i et kompetenceudviklingsprojekt, som handler om afprøvningen af LA2 som metode til forebyggelse af magtanvendelse på bosteder for voksne med udviklingshæmning. Jeg underviser tilmed i LA2 og bidrager i udviklingen af nye grene af metoden.

Uddannelse

Jeg blev uddannet pædagog i 1998. Jeg har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi fra DPU, Århus Universitet (2009). Jeg blev lektor på pædagoguddannelsen i 2013 i faget IIS, som handlede om, hvordan individuelle, institutionelle og samfundsmæssige kræfter danner ramme for det pædagogiske møde med borgere.

Tidligere erhvervserfaring

Jeg har arbejdet på bosteder for mennesker med udviklingshæmning og anbringelsessteder for børn og unge. Jeg har brugt mine erfaringer herfra i min undervisning på pædagoguddannelsen, hvor jeg har undervist i social- og specialpædagogik. Jeg har også undervist i specialpædagogik på læreruddannelsen. Jeg har ydet specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende i vanskeligheder og/eller med diagnoser.

Jeg er grundlæggende optaget af, hvordan man kan bringe indsigt i borgernes egne perspektiver og forudsætninger i spil for at skabe trivsel, udvikling og læring.

Kontakt Martin

Tlf. : +45 6175 3875
E-mail: mlp@sopra.dk

X