NYNNE HØJLAND INGEBRIGTSEN

Juniorkonsulent

Min rolle i Sopra

Hos Sopra skal jeg bidrage til udbredelsen og afprøvningen af LA2. Jeg skal varetage kommunikative opgaver med eksterne samarbejdspartnere, samt medudvikle på LA2s metodemanual, der skal tilpasses bl.a. borgere med udviklingshæmning. Desuden skal jeg varetage administrative opgaver, samt deltage i projektudviklingen af LA2.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Jeg er uddannet socialrådgiver fra Københavns Professionshøjskole med fokus på internationalt og interkulturelt socialt arbejde. Jeg har tidligere arbejdet på et specialiseret botilbud for børn og unge med føtalt alkoholsyndrom. Derudover har jeg arbejdet på FGU Nørrebro med unge i udsatte positioner og med projektudvikling.

Jeg er ansat i Sopra på deltid, da jeg ved siden af læser en kandidat i Sociale Interventionsstudier på Roskilde Universitet.

Kontakt Nynne

E-mail: ni@sopra.dk

X