RIKKE MALENE SØNDERGAARD MIKKELSEN

Pædagogisk konsulent

Min rolle i Sopra

Jeg rådgiver i VISO-forløb, underviser, superviserer og varetager individuelt tilrettelagte selvforståelsesforløb. Det kan omhandle LA2, pædagogiske råd og redskaber, afdækning og forståelse af adfærd i forbindelse med diagnostiske udfordringer m.m.

For mig er det vigtigt at man, sammen, finder de veje der kan give mulighed for, at skabe nye historier for sårbare borgere, som er havnet i en fastlåst situation. Dette kalder på en fælles indsigt og forståelse, som kan opnås via aktivt perspektivskifte og ikke mindst en oprigtig interesse og nysgerrighed i og omkring borgeren, situationen og netværket. Dette er mit afsæt i ethvert samarbejde.

Uddannelse

Jeg er uddannet pædagog. Udover min grunduddannelse er jeg systemisk-narrativt efteruddannet både som pædagog og senere som leder.

Tidligere erhvervserfaring

Jeg har siden 1998 arbejdet indenfor specialområdet. Det være sig med både børn, unge og voksne og indenfor målgrupperne: autisme, ADHD, socio- emotionelle vanskeligheder, psykisk sårbarhed, udviklingshæmning samt massive skolevægrings/isolationsproblematikker.

Jeg har arbejdet som pædagog, underviser, VISO-specialist og i ledelse.

Jeg har i 12 år arbejdet på et specialfritidshjem for børn og unge med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Jeg har i 6 år arbejdet som underviser på skole- dagbehandling (udskoling) og på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 16-25 år)

Jeg har 6 års ledelseserfaring som souschef på STU og leder af en skole- dagbehandling (udskoling) jeg selv var med til at starte op.

Jeg har fungeret som VISO-specialist siden 2017

Privat har jeg og min familie, i 20 år, fungeret som aflastningsfamilie.

Kontakt Rikke Malene

Tlf. : +45 6175 3575
E-mail: rm@sopra.dk

X