THOMAS HEMMINGSEN

Pædagogisk konsulent

Min rolle i Sopra

Jeg er rådgiver for både unge og voksne med autisme og ADHD samt pårørende og fagpersoner inden for området. Jeg varetager bl.a. en række forskellige opgaver for VISO.

Jeg har ord for at være tillidsvækkende og god til at skabe ro omkring samtalerne med de mennesker, jeg møder i Sopra. Det har bl.a. åbnet nye muligheder i arbejdet med personer, der i andre sammenhænge har følt sig misforstået.

Uddannelse og erfaring

Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet på en lang række pædagogiske felter inden for både almen og specialområdet – bl.a. som ansat på et opholdssted for udsatte unge. På den baggrund tænker jeg i brede, praktiske og gerne kreative løsninger. Senest har jeg taget en efteruddannelse i narrativ praksis som pædagogisk redskab bl.a. i forhold til identitetsdannelse og selvforståelse.

Kontakt Thomas

E-mail: th@sopra.dk

X