Studentermedhjælper til mindre konsulentfirma på det sociale område søges

Er du optaget af at skabe forandringer for mennesker i udsatte positioner? Kan du lide at skabe god kommunikation, og kan du samtidig arbejde grundigt og systematisk? Så er dette job noget for dig!

Om os

Vi er et mindre privat konsulentfirma med navnet Sopra, der står for Social Praksis. Vi løser rådgivningsopgaver og er specialister i VISO-regi inden for udviklingshandicap og autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF). Vi har udviklet LA2 i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen. LA2 er en metode, der forebygger vold og fremmer trivsel med afsæt i borgerens eget perspektiv. I øjeblikket bliver LA2 afprøvet på handicapområdet i et 3-årigt projekt, der bliver evalueret af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Meget af vores arbejde foregår ’ude i felten’, hvor vi uddanner, underviser og rådgiver fagprofessionelle i LA2 og andre pædagogiske metoder, ligesom vi laver projektsamarbejder eller besøger borgere i eget hjem eller på bosteder.

Vi er pt. 10 ansatte med forskellige profiler, herunder sociolog, psykolog, peermedarbejder, lærer, pædagoger, pædagog med en kandidat i Pædagogisk Psykologi, studentermedhjælper og en bogholder. Således er vi et sted, der værdsætter tværfaglighed og omfavner forskelligartede perspektiver.

Dine arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver vil være som administrativ og faglig medarbejder med et særligt fokus på intern og ekstern kommunikation. Du bliver et vigtigt bindeled i vores organisation, hvor du bidrager til at administrere LA2-uddannelsen, hvilket bl.a. indebærer tilmeldingslister, undervisningsmateriale, velkomstbreve og løbende kommunikation med kursister og vejledere på uddannelsen. Samtidig kommer du til at bidrage til udvikling af vores faglige materialer i form af LA2-redskaber og manualer. Derudover skal du stå til rådighed til forefaldende arbejde, der løbende opstår i en lille virksomhed.

Om dig

Vi forestiller os, at du læser bachelor- eller kandidatstudie på et universitet, som formentlig enten er i en pædagogisk, psykologisk eller socialfaglig retning. Det kan også være, at du er godt i gang med en professionsbacheloruddannelse til socialrådgiver.

Du er socialfaglig nysgerrig og har lyst til at bidrage med at gøre en forskel sammen med os.

Dine arbejdsopgaver kalder på faglighed, samarbejde, og at du er i stand til at arbejde systematisk og selvstændigt samt at formidle i tekst og tale.

Praktisk

  • Vi søger en, der kan arbejde 15 timer om ugen. Arbejdstiderne aftaler vi løbende.
  • Vi opretter et nyt lille kontor i Århus, som skal supplere vores kontor på Refshaleøen i København. Kontoret i Århus vil være din primære arbejdsplads, hvor din primære samarbejdspartner bliver vores konsulent Martin Lehmann-Poulsen.
  • Du vil blive timelønnet efter aftale, samt få pension og sundhedsforsikring.
  • Vi indkalder til samtaler løbende.
  • Ansættelsesstart er fra 1. marts eller senest derefter.

Kontakt

Martin Lehman-Poulsen på mlp@sopra.dk eller 61753875