LA2 3-dages kursus

LA2 3-dages kursus

Sopra har udviklet LA2 og har stor erfaring i at holde 3 dages kurser. Vi kommer f.eks. ud på bosteder, dagbeskæftigelse, forsorgshjem og mange andre steder, hvor der kan være borgere eller unge med udadreagerende adfærd, mistrivsel eller selvskade.

Indhold på kurset er:

  • Tankegodset bagved metoden: Low Arousal og Recovery
  • Indefraperspektiv, udfraperspektiv og det tilstræbte indefra perspektiv
  • LA2 Trivselsplan
  • LA2 Tryghedplan
  • LA2 Læringsplan
Dagene vil bestå af kortere oplæg, gruppeøvelser og plenumdiskussioner.
Der afholdes et møde inden kurset, hvor vi sørger for, sammen, at afdække netop jeres behov og hverdag.

Pris

Pris: 21.000 kr pr dag plus moms og transport. Prisen er inklusiv materiale.

X