Sopra har udviklet LA2 og har stor erfaring i at holde 3-dages kurser. Vi kommer f.eks. ud på bosteder, dagbeskæftigelse, forsorgshjem og mange andre steder, hvor der kan være borgere eller unge med udadreagerende adfærd, mistrivsel eller selvskade.

Læs mere her

X