LA2 kurser

Sopra tilbyder huskurser i LA2. Vi har adskillige års erfaring i at undervise i LA2 på bosteder, institutioner, dagtilbud eller forsorgshjem. Vi tilbyder LA2-kurser af varierende længder, som afhænger af behovet – fra én dag op til tre dage.

Én-dagskurset er en grundig introduktion til LA2. Her får I et inspirerende overblik over metoden, som kan være springbræt til videre faglig refleksion. Èn-dagskurset fungerer også som et brush-up kursus, hvis man ønsker at genopfriske anvendelsen af metoden.

Tre-dagskurser er et skræddersyet forløb, som er tilpasset netop jeres praksis. Her vil de deltagende gennem oplæg og øvelser blive fortrolige med anvendelsen af metoden. Efter kurset vil de deltagende være i stand til at anvende LA2 Trivselsplan, Tryghedsplan og Læringsplan.

Vi er optaget af, at hvert kursus bliver skræddersyet til det netop jeres behov og målgruppe. Derfor vil vi altid have en grundig dialog med det enkelte sted inden kurset løber af stablen.

Vores undervisning består af kortere oplæg, gruppeøvelser og plenumdiskussioner. Vi vægter gruppeøvelser og plenumdiskussioner højt, da vi arbejder ud fra devisen om, at deltagelse, delt refleksion og et tydeligt fokus på praksis er helt afgørende for om metoden efterfølgende kan blive en aktiv del af den pædagogiske værktøjskasse.

Pris

21.000 kr. pr. dag plus moms og transport. Prisen er inklusiv materialer.

Implementeringsstøtte og ledelsessparring

Tilkøbspakker

Vi kender vigtigheden af, at implemen­teringen af LA2, både i den enkelte faprofessionelles praksis og som samlet faglig tilgang på arbejdspladsen, har den rette opbakning, samt bliver tilrettelagt med den rigtige viden og lokale kendskab. Derfor tilbyder vi både implementerings­støtte og ledelsessparring, således at LA2-trænerne kan komme bedst muligt i mål med at facilitere implementeringen af LA2.

Vi ved, at ledelsesopbakning, samt faglig ledelse er vigtige elementer for, at LA2 faktisk kommer til at gøre en forskel i leve- og arbejdsmiljøet. Derfor tilbyder vi ledelsessparring, hvor vi rådgiver ledelsen omkring, hvordan der kan bakkes op om implementeringen, eksempelvis ved at vise ejerskab og lederskab i processen.

Derudover tilbyder vi implementeringsstøtte til arbejdspladser og/eller implemen­terings­­teams, der oplever udfordringer med at implementere LA2 i praksis, modstand i personale- eller borgergruppen eller som har udfordringer med at forankre arbejdet med LA2 efter endt projektperiode.

Vi tilbyder desuden borgerrettet supervision med udgangspunkt i LA2 til både LA2-praktikere og andre fagprofessionelle, der samarbejder med borgere omkring LA2. Dette er med henblik på at styrke brugen af materialet enten konkret i udarbejdelsen af planerne, i anvendelsen af planerne i hverdagen eller i samtalerne omkring planerne.

For nærmere aftale om implementerings­støtte, ledelsessparring eller borgerrettet supervision, ret henvendelse til:

Marie Louise Stochholm
Mail: ms@sopra.dk
Telefon: +45 6130 5930