Trivselsplaner 2017

OBS!

Disse ældre udgaver af trivelsesplanerne er bevaret her til dem, der af den ene eller anden grund stadig har brug for dem. Men bemærk, at de seneste og opdaterede versioner er dem, du kan finde øverst på materialesiden.

De hidtidige signalfarver kan give associationer til trafiklyset og risikovurderinger, som har indflydelse på hvordan LA2-materialet og LA2-metoden bliver anvendt, kontra hvordan anvendelsen er tiltænkt. Den nye farveskala skal derfor fungere som en hjælp til os alle om at forblive i trivselstænkningen, når vi arbejder med trivselsplanen og undgå at tænke alarm, når en borger er i det (tidligere) røde felt på barometeret. I stedet ønsker vi at få vækket en opmærksomhed omkring nedadgående trivsel hos borgeren, som i det nye materiale bliver indikeret ved brug af en mørkegrå tone.