hvem-er-vi-default

Kontakt Britt

E-mail: embh@marjatta.dk

Britt Dyrhøj Hansen

LA2 vejleder

Min rolle i Sopra

Jeg er ansat som specialpædagogisk konsulent på Marjatta, som er et regionalt bo- og dagtilbud for ca. 240 børn, unge, voksne og ældre med nedsat psykisk funktionsevne. Jeg er ansat på Uddannelses- og udviklingscenteret og ser overordnet min arbejdsopgave, som at være brobygger mellem omverdenen og Marjatta, samt internt mellem centrene med målet om, at borgerne har det bedst mulige tilbud.  

Uddannelse og fagligt fundament

Jeg har altid arbejdet inden for socialområdet, og er uddannet pædagog fra Hindholm Socialpædagogiske Seminarium. Jeg har arbejdet i både bo- og dagtilbud, og har yderligere været ansat som sagsbehandler for borgere med nedsat funktionsevne samt erhvervet hjerneskade. Jeg blev certificeret træner i LA2 primo 2021, og har afholdt LA2 samtaler med borgerne, støttet op om processer på personalemøder, støttet op om arbejdet og implementeringen af LA2 på Marjatta samt planlagt og undervist på kurser. Jeg skal være vejleder på både modul 1 og 2, og jeg glæder mig enormt meget til at blive inspireret af kursisternes arbejde med LA2. Desuden har jeg flere efteruddannelser udover LA2; en neuropædagogisk uddannelse samt narrative uddannelser som supervisor og konsulent. Lige nu er jeg i gang med at opkvalificere min pædagoguddannelse med steinerpædagogik.