hvem-er-vi-default

Charlotte Ankerstjerne

LA2 vejleder

Min rolle i Sopra

Jeg skal være vejleder på LA2 uddannelsen

Uddannelse og tidligere arbejdserfaring

Jeg er uddannet socialpædagog, tidligere VISO-specialist og nu arbejder jeg som afdelingsleder. Jeg har flere forskellige efteruddannelser, som indbefatter at være uddannet LA2 træner og Studio III træner. Jeg er desuden ekstern underviser for VIA i autisme og ADHD. Jeg har også beskæftiget mig med implementering af det neuropædagogiske metodesystem og efteruddannelse af pædagoger i neuropædagogik, samt omsat neuropsykologiske rapporter til pædagogiske interventioner til gavn for den enkelte. Jeg har også arbejdet med supervision af personalegrupper med udgangspunkt i borgerens situation.