dorthe-hoelck-fix-2

Dorthe Hölck

VISO-specialist og LA2 vejleder

Min rolle i sopra

Jeg er tilknyttet Sopra som fast samarbejdspartner, hvor jeg virker som VISO-specialist. Jeg har fungeret som VISO-specialist over en årrække og har deltaget i forskellige projekter ved socialstyrelsen. Jeg har førhen arbejdet og udviklet forløb sammen med Sopra. Jeg er desuden vejleder på Sopras LA2 uddannelse.

Uddannelse og erhvervserfaring

Jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog fra Odense socialpædagogiske seminarium. I 2005 blev jeg færdig som Sociolog fra Aalborg universitet. Jeg har speciale i socialt arbejde og skrev speciale omhandlende inklusion af voksne med autisme på arbejdsmarkedet, uddannelsessystemerne og i samarbejde med sociale myndigheder. Her dannede jeg begrebet go between som betyder, at du som fagperson rådgiver dobbelt, nemlig både personen med særlige kognitive forudsætninger og de kontekster, de skal i samspil med.

Jeg har målrettet mit arbejdsliv mod mennesker med autisme og ADHD og deres omgivelser. Jeg har arbejdet i forskellige kontekster, specialskoler, bosteder og i Region Midtjylland, hvor jeg har været med til at starte deres autismetilbud op.

Jeg har desuden været leder på Specialskolen og været medudvikler af SORAS, som er Danmarks første opgangsfællesskab for unge med autisme. Jeg har også afholdt adskillige TEACCH kurser, da jeg både er uddannet TEACCH og T-Tap instruktør.