hanne-brund-v2

Hanne Brund

LA2 vejleder

Min rolle i Sopra

Jeg skal være en del af vejlederkorpset på LA2 uddannelsen. Jeg blev selv certificeret i LA2 i 2022. Jeg har været med på sidelinjen, da LA2 projektet kørte på Tuesten Huse, hvor udkommet var, at alle boformstilbud brugte trivsels- og tryghedsplaner, som afsæt for risikovurderinger i samarbejde og dialog med den enkelte borger. Menneskesynet, som LA2 hviler på, har afsæt i Recovery-tænkningen, som jeg tidligere har arbejdet med.

Uddannelse og fagligt fundment

Til daglig arbejder jeg som faglig koordinator i Psykiatriens Hus i Aarhus. Jeg har arbejdet inden for socialpsykiatrien i 19 år på forskellige tilbud, heriblandt borgere med blandede udfordringer og senere inden for personligheds-og spiseforstyrrelser. 

Jeg har tidligere arbejdet med Aarhus kommune, som beskæftigede sig med borgere, der havde en moderat til svær udviklingshæmning i kombination med en autismespektrumforstyrrelse. Her var jeg projektleder for LA2u.

Desuden har jeg en 2-årig Åben Dialog uddannelse, som jeg baserer min dialogiske tilgang på.