kamilla-2022-2560b

Kontakt Kamilla

Telefon: +45 5192 1915
E-mail: kam@sopra.dk

Kamilla Kobæk

Pædagogisk konsulent

Min rolle i Sopra

Jeg er rådgiver, underviser og foretager supervision. Min primære beskæftigelse består af VISO-sager, hvor jeg udarbejder rådgivningsforløb og foretager pædagogiske/psykologiske udredninger. Jeg interesserer mig gennemgående for, hvordan vi kan identificere en problemstilling og gøre den til vores fælles faglighed i form af viden, refleksion og handlende praksis.

Uddannelse og tidligere erhvervserfaring

I 2003 blev jeg er færdiguddannet som skolelærer og har opereret inden for det social- og specialfaglige område siden. Jeg har efteruddannet mig henholdsvis i mentaliseringsbegrebet ved Center for Mentalisering samt systemisk narrativ ved Dispuk.

Jeg har adskillige års erfaring med undervisning og dagbehandling i familieskole- samt skole-dagbehandlingsregi. Herudover har jeg virket på §107-botilbud og STU, som er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Jeg har tilegnet mig sammenlagt fem års ledelseserfaring inden for skoledagsbehandling- og botilbudsområdet. Jeg har ydermere arbejdet som VISO-specialist, hvor min primære funktion bestod af koordinering og sparring for otte specialister. Endelig har jeg opnået erfaring fra Socialtilsynet, inden jeg startede som pædagogisk konsulent på deltid hos Sopra.