hvem-er-vi-default

Lene Andersen

LA2 vejleder

Min rolle i Sopra

Jeg er LA2 vejleder i Sopra.

Uddannelse og fagligt fundament

Jeg er uddannet pædagog med 26 års erfaring indenfor specialområdet, handicap og psykiatri. Jeg har tidligere samarbejdet med unge og voksne borgere, der har et udviklingshandicap og oftest også tillægsdiagnoser. Jeg har arbejdet en del år i tilbud, hvor borgernes primære diagnose er indenfor autismespektret. Jeg har haft god erfaring med Low arousal og siden LA2 som værende nyttige og anvendelige redskaber til i forhold til affektregulering. Jeg er uddannet ICDP facilitator. ICDP er en metode, der har til formål at fremme fagprofessionelles relationskompetencer. Video anvendes som et vigtigt redskab af flere i ICDP. Jeg er meget optaget af, hvor godt ICDP og LA2 komplimenterer hinanden, når vi som fagprofessionelle indgår i nærværende samspil med borgerne, vi samarbejder med, med nysgerrighed og interesse for at blive klogere på den enkelte borgers indefra perspektiv.