marielouise_optim

Kontakt Marie Louise

Telefon: +45 6130 5930
E-mail: ms@sopra.dk

Marie Louise Stochholm

Sociolog og VISO-specialist - Medejer af Sopra

Min rolle i Sopra

Jeg underviser, rådgiver og superviserer inden for det socialpædagogiske og psykologiske område. Mit arbejde indbefatter udarbejdninger af psykologiske/pædagogiske udredninger, hvor jeg undersøger, hvilke hensyn der skal tages i betragtning for at skabe de bedste forudsætninger for trivsel hos den enkelte. Dette kan komme til udtryk gennem konkrete pædagogiske råd, afdækning af menneskers livsværdier, og forklaringer eller hypoteser om adfærd og tænkning.

Uddannelse

Jeg er uddannet sociolog (cand. scient. soc. i socialvidenskab og psykologi) i 2005 fra Roskilde Universitet, hvor jeg specialiserede mig i pædagogisk professionalisme, hvilket til stadighed optager mig. F.eks. hvordan fagpersoner og det offentlige system kan være en kilde for udvikling for udsatte borgere, og hvilke krav dette stiller til det professionelle netværk.

Tidligere erhvervserfaring

I 2008 stiftede Trine Uhrskov og jeg vores fælles virksomhed, Sopra. Jeg besad førhen positionen som souschef på Carpe Diem, som er en aflastningsinstitution for børn og unge mellem 3 og 18 år med autisme. Forinden var jeg ansat som pædagogisk konsulent i Specialisterne, som er en IT-virksomhed for unge med autisme. Herudover har jeg arbejdet i Center for Autismes ungdomsklubber.