martin-1600b

Kontakt Martin

Telefon: +45 6175 3875
E-mail: mlp@sopra.dk

Martin Lehmann-Poulsen

Pædagogisk konsulent

Min rolle i Sopra

Min primære opgave i Sopra er at bidrage til et kompetenceudviklingsprojekt. Førnævnte handler om efterprøvningen af LA2 som metode med henblik på at forebygge magtanvendelse på bosteder for voksne med udviklingshæmning. Jeg underviser tilmed i LA2 og bidrager til udviklingen af nye forgreninger af metoden.

Jeg er grundlæggende optaget af, hvordan man kan bringe indsigt i borgernes egne perspektiver og forudsætninger i spil for at skabe trivsel, udvikling og læring.

Uddannelse og erhvervserfaring

Jeg blev uddannet som pædagog i 1998. Jeg har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi fra DPU, Aarhus Universitet (2009). Herefter blev jeg lektor på pædagoguddannelsen i 2013 i faget IIS, som handlede om, hvordan individuelle, institutionelle og samfundsmæssige kræfter danner ramme for det pædagogiske møde med borgere. Jeg har ydermere undervist i social- og specialpædagogik på læreruddannelsen.

Jeg har endvidere arbejdet på bosteder for mennesker med udviklingshæmning samt anbringelsessteder for børn og unge. Jeg har desuden ydet socialpædagogisk støtte (SPS) til studerende i vanskeligheder og/eller med diagnoser.