hvem-er-vi-default

Mette Madsen

LA2 vejleder

Min rolle i Sopra

Jeg er certificeret træner i LA2, som jeg skal vejlede i på LA2 uddannelsen. I mit arbejde har jeg oplevet, at LA2 kan gøre en stor forskel for både borgere og medarbejdere. Jeg er særligt optaget af borgernes indefra-perspektiv og personalets arbejdsmiljø. 

Uddannelse og fagligt fundament

Jeg er uddannet socialpædagog og jeg har 25 års erfaring i arbejde med voksne borgere med udviklingshandicaps. Jeg arbejder som pædagog og arbejdsmarkedetrepræsentant på Tre Birke i Herning, som er beskyttet beskæftigelse og læringscenter for 100  forskellige, skønne borgere.