nynne-270123-js-v2

Kontakt Nynne

E-mail: ni@sopra.dk

Nynne Højland Ingebrigtsen

Socialfaglig konsulent

Min rolle i Sopra

Jeg bidrager til udbredelsen og efterprøvningen af LA2, hvor jeg, blandt andet, varetager kommunikative opgaver med eksterne samarbejdspartnere. Herudover medudvikler jeg på LA2’s metodemanual, som skal tilpasses bl.a. borgere med udviklingshæmning. Jeg deltager også i processen af projektudviklingen af LA2. Afslutningsvis varetager jeg desuden administrative opgaver i Sopra.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Jeg er uddannet socialrådgiver fra Københavns Professionshøjskole, hvor mit fokus på har været centreret om et internationalt og interkulturelt socialt arbejde. Jeg har førhen arbejdet på et specialiseret botilbud for børn og unge med føtalt alkoholsyndrom. Jeg har også opnået praksiserfaring gennem mit arbejde på FGU Nørrebro med unge i unge i udsatte positioner. Ved siden af min stilling i Sopra læser jeg en kandidat i Sociale interventionsstudier på Roskilde universitet.