rikke-2048

Kontakt Rikke

Telefon: +45 6175 3575
E-mail: rm@sopra.dk

Rikke Malene Mikkelsen

Pædagogisk konsulent

Min rolle i Sopra

Jeg rådgiver i VISO-forløb, underviser og superviserer bl.a. inden for LA2, pædagogiske redskaber samt afdækning og forståelse af adfærd i forbindelse med diagnostiske udfordringer m.m. Herudover varetager jeg også individuelt tilrettelagt forløb med henblik på øget selvforståelse.

For mig er det vigtigt, at man – sammen – finder de veje, der kan give mulighed for at skabe nye historier for sårbare borgere, som er havnet i en fastlåst situation. Dette kalder på en fælles indsigt og forståelse, som kan opnås via aktivt perspektivskifte, samt en oprigtig interesse og nysgerrighed i og omkring borgeren, situationen og netværket. Dette er mit afsæt i ethvert samarbejde.

Uddannelse og tidligere arbejdserfaring

Jeg er uddannet pædagog. Udover min grunduddannelse er jeg systemisk-narrativt efteruddannet, både som pædagog og som leder.

Jeg har siden 1998 bevæget mig inden for specialområdet i forskellige alders- og målgrupper, heriblandt autisme, ADHD, socio-emotionelle vanskeligheder, psykisk sårbarhed, udviklingshæmning samt skolevægrings-/isolationsproblematikker.

Jeg har arbejdet på et specialfritidshjem for børn og unge med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne i en længere årrække. Jeg har desuden virket som underviser på skole-dagbehandling og på STU, som er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Jeg har herudover ledelseserfaring, henholdsvis som tidligere souschef på STU og leder af en skole-dagbehandling, som jeg selv var med til at etablere. Jeg har fungeret som VISO-specialist siden 2017. Privat har min familie og jeg fungeret som aflastningsfamilie i over 20 år.