rikke-2048

Kontakt Rikke

Telefon: +45 6175 3575
E-mail: rm@sopra.dk

Rikke Malene Mikkelsen

Pædagogisk konsulent

Min rolle i Sopra

Jeg rådgiver i VISO-forløb, underviser og superviserer bl.a. inden for LA2, pædagogiske redskaber, samt afdækning og forståelse af adfærd i forbindelse med diagnostiske udfordringer m.m. Herudover varetager jeg også individuelt tilrettelagt forløb med henblik på øget selvforståelse.

For mig er det vigtigt at man, sammen, finder de veje der kan give mulighed for at skabe nye historier for sårbare borgere, som er havnet i en fastlåst situation. Dette kalder på en fælles indsigt og forståelse, som kan opnås via aktivt perspektivskifte, samt en oprigtig interesse og nysgerrighed i og omkring borgeren, situationen og netværket. Dette er mit afsæt i ethvert samarbejde.

Uddannelse og tidligere arbejdserfaring

Jeg er uddannet pædagog. Udover min grunduddannelse er jeg systemisk-narrativt efteruddannet, både som pædagog og senere som leder.

Jeg har siden 1998 bevæget min inden for specialområdet i forskellige alders- og målgrupper, heriblandt; autisme, ADHD, socio-emotionelle vanskeligheder, psykisk sårbarhed, udviklingshæmning samt skolevægrings-/isolationsproblematikker.

Jeg har arbejdet på et specialfritidshjem for børn og unge med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne i en længere årrække. Jeg har desuden virket som underviser på skole-dagbehandling og på STU, som er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Jeg har herudover ledelseserfaring, henholdsvis som tidligere souschef på STU og leder af en skole-dagbehandling, som jeg selv var med til at starte op. Jeg har fungeret som VISO-specialist siden 2017. Privat har min familie og jeg fungeret som aflastningsfamilie i over 20 år.