sara-bred-v2

Kontakt Sara Holm

E-mail: sh@sopra.dk

Sara Holm

Specialkonsulent

Min rolle i Sopra

Min rolle i Sopra er trefoldig. Jeg bidrager til igangværende projekter, jeg underviser i LA2 og jeg løser opgaver for VISO, som VISO-specialist.

Jeg tror på, at alle mennesker gør det bedste de kan ud fra de forudsætninger, som de har. Jeg er derfor optaget af at udfolde og forstå det andet menneskes indefra-perspektiv, da jeg mener, at forudsætningerne for at skabe de bedste rammer for udvikling og trivsel, går igennem en oprigtig nysgerrighed og indsigt i det andet menneskes forudsætninger, motivation og intentioner.

Mit menneskesyn, såvel fagligt som personligt, tager afsæt i en socialkonstruktionistisk forståelsesramme. Jeg tror på, at verden og menneskene heri bliver skabt igennem sociale interaktioner, som er indlejret i relationelle, kulturelle og kontekstspecifikke forhold. Derfor tror jeg på, at årsagen til – og herved også løsninger på – de udfordringer som det enkelte menneske står i, skal findes i den kontekstuelle ramme som vedkommende indgår i og ikke iboende det enkelte menneske. Jeg bringer derfor altid et kontekstuelt og helhedsorienteret blik ind i opgaveløsningen ud fra en antagelse om, at mennesker ikke er problemet – men at de viser problemet. Ved at se udfordringerne som noget der bliver skabt i den enkeltes møde med de omgivelser og rammer som de indgår i, så kan vi rette fokus på at løse problemet i stedet for at placere skyld og ansvar udenfor eget råde- og handlerum.

 

Uddannelse og tidligere erhvervserfaring

Jeg er uddannet cand.mag. i pædagogik og psykologi fra Roskilde Universitet. Jeg har igennem mange år arbejdet indenfor autismeområdet, hvor jeg har erfaring med sagssupervision ift. komplekse borgersager, samt faglig sparring af medarbejdere og ledere med mange forskellige faglige baggrunde indenfor det specialpædagogiske felt. Jeg har igennem flere år haft ansvar for den overordnede faglige retning og udvikling på Autisme Center Vestsjælland. Her har jeg bl.a. stået i spidsen for en faglig omstillingsproces hen imod et recovery-orienteret paradigme, hvor en ny og kontekstuel autismeforståelse med afsæt i borgerens indefra-perspektiv fundamentalt ændrede på afsæt, indhold og formål med den specialpædagogiske indsats. Jeg har adskillige års erfaring i at undervise og jeg har stået for udviklingen af diverse undervisningskoncepter og -forløb, jeg har bl.a.  designet, planlagt og gennemført en diplomuddannelse i ´Socialkognitive udviklingsforstyrrelser’ i samarbejde med professionshøjskolen Absalon.