trine

Kontakt Trine

Telefon: +45 3063 9411
E-mail: tu@sopra.dk

Trine Uhrskov

Psykolog – medejer

Min rolle i Sopra

Jeg er optaget af at udforske og styrke borgerens indefra-perspektiv gennem dialogisk praksis. Først og fremmest med henblik på at gøre borgeren klogere på sig selv og hjælpes til at udvikle nye handlemuligheder, for dernæst at lade borgerens indefra-perspektiv sætte retningen for den faglige indsats.

Uddannelse og fagligt fundament

Jeg nyder at suge ny viden til mig og herefter omsætte den i praksis.
Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet, hvor jeg skrev speciale om Low Arousal-tilgangen. Jeg er certificeret i Low Arousal-tilgangen og Feedback Informed Treatment (FIT). Jeg har herudover taget en efteruddannelse i systemisk- og narrativ psykoterapi og senest en psykoterapeutuddannelse i Åben Dialog i London. I øjeblikket læser jeg en organisatorisk-psykologisk efteruddannelse for at opnå større indsigt i de organisationer, som jeg samarbejder med.

CV

2021-2024
Trine er projektleder i Sopra i forbindelse med Socialstyrelsens projekt om afprøvning af LA2 som metode til at forebygge magtanvendelser på botilbud for voksne med udviklingshæmning.
Læs mere om projektet her

2021-2023
Trine starter på specialiseringsuddannelse som arbejds- og organisationspsykolog.
Læs mere om uddannelsen her

2019-2021
Trine er ekstern ekspert i udviklingsprojekt hos Defactum om Tilgang og Praksis på Kofoedsminde. I den forbindelse interviewer Trine 20-30 borgere på Kofoedsminde tre gange over en 2-årig periode om deres liv på Kofoedsminde.
Læs mere om projektet her

2018–2021
Trine tager en 3-årig international uddannelse i metoden Åben Dialog i London. Afslutning af uddannelsen er forsinket pga. Covid 19 og deraf følgende rejserestriktioner.
Læs mere om Åben Dialog her
Læs mere om uddannelsen i London her

2017–2019
Trine er underleverandør for SUS i forbindelse med Satspuljeprojekt om Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

2017–2019
Trine deltager i eksternt ekspertpanel for Defactum i projektet: Fremtidens boformer for borgere med omfattende funktionsnedsættelser.
Læs mere om projektet her

2017
Trine bliver certificeret træner i metoden Feedback Informed Treatment (FIT) i Chicago, USA af Scott Miller, ICCE.
Læs mere om FIT her

2017
Trine er ekstern ekspert i Viden på Tværs’ projekt: Metoder mod Vold.
Læs mere om Metoder mod Vold her

2016–2017
Trine deltager i Socialstyrelsens arbejdsgruppe om De nationale retningslinjer til forebyggelse af vold på botilbud og boformer for hjemløse.
Læs mere om De nationale retningslinjer her

2015–2016
Trine deltager i eksternt ekspertpanel for CFK (Folkesundhed og Kvalitetsudvikling – nu Defactum) for projektet: Vold på botilbud og forsorgshjem – Tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder.
Læs mere om projektet her

2014–2017
Sopra og Trine samarbejder med Socialstyrelsen i Satspujleprojektet Forebyggelse af magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud,  som er en afprøvning af undervisnings- og træningspakke, der kombinerer Low Arousal og Feedback Informed Treatment (FIT). Formålet er at reducere omfanget af vold og trusler, og dermed mindske magtanvendelser på socialpsykiatriske botilbud.Læs mere om projektet her.

På baggrund af dette projekt har Sopra udarbejdet metoden LA2.
Downlod LA2 her

2012–2013
Trine tager 2-årig efteruddannelse for psykologer i systemisk, narrativ psykoterapi (Inpraxis).
Læs mere om Inpraxis her

2012
Trine bliver Cand.psych. (Københavns Universitet) med specialetitlen: En undersøgelse af Low Arousal metodens teoretiske grundlag og de mulige implikationer for den professionelle praksis.
Kontakt Trine Uhrskov for at få specialet tilsendt her

2011–2018
Trine arbejder som konsulent i forbindelse med forskellige projekter i Grønland. Primært forståelse af og pædagogiske tilgange i forhold til børn og unge med ASF eller ADHD. Trine her i den forbindelse udarbejdet og undervist på vejlederuddannelse på handicapområdet for det grønlandske selvstyre samt varetager stadig undervisning for det grønlandske specialpædagogiske seminarium.

2009-
Sopra bliver tilknyttet Socialstyrelsens Nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), som leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Sopra har været og er stadig specialister i forhold til voksne med udviklingshæmning og/eller voksne med ASF. Trine har fungeret som VISO-specialist siden 2009.
Læs mere om VISO her

2008-
Trine er medstifter og medejer af Sopra Konsulenterne ApS.

2006-2007
Trine bliver certificeret træner i Low Arousal-tilgangen (Studio3 i England).
Læs mere om Studio3 her

2004-2010
Trine udarbejder og afholder kurser i selvforståelse for unge og voksne med ASF både individuelt og i grupper.

1991-
Trine samarbejder med unge og voksne med udviklingshæmning, kognitive funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder og sociale problemer, deres pårørende og de fagprofessionelle – på Center for Autisme, Aspergers Ressource Center, Psykologisk Ressource Center, Carpe Diem, Specialisterne, Videnscenter for Autisme og Sopra.