Modul 1: LA2-praktiker

Modulet er opbygget af to dele som dels omhandler tankegodset bag LA2 og dels LA.

Tankegodset bag LA2 er bl.a. den traditionelle Low Arousal tilgang, som vi i Danmark kender fra Studio 3 og Bo Hejlskov Elvéns rogivende pædagogik, samt viden og forskning om borgerinddragelse og recovery i arbejdet med forebyggelse af voldsomme episoder. Da LA2 omhandler inddragelse af borgerens indefra-perspektiv til at fremme trivsel i hverdagen og forebyggelse af voldsomme episoder, er disse tilgange fundamentet for anvendelsen af LA2.

Dernæst vil deltagerne blive undervist i LA2, som tager udgangspunkt i faserne: forebyggelse, håndtering og læring, både med udgangspunkt i borgerens indefra-perspektiv og de fagprofessionelles udefra-perspektiv.

Modulet består af følgende elementer:

 • Low Arousal tilgangen: 1 dag
 • Forebyggelse af voldsomme episoder (teoretisk og praktisk): 0.5 dag
 • Recovery/discovery i forhold til fremme af trivsel og forebyggelse af voldsomme episoder: 0.5 dag
 • LA2: 3 dage

Læringsmål på modul 1:

 • Deltageren opnår kendskab til og forståelse for den teoretiske og værdimæssige baggrund for LA2.
 • Deltageren kan anvende den traditionelle Low Arousal tilgang i praksis.
 • Deltageren kan anvende LA2 i samarbejdet med borgere for at fremme hverdagstrivsel og forebygge voldsomme episoder.

Modul 1 (LA2-praktikere):

 • Undervisning i LA2 modul 1: 1 uges undervisning mandag-fredag.
 • Valgfri individuel vejledning: 3/4 time pr. deltager
 • Obligatorisk individuel eksamen: 1 time pr. deltager

Eksamen Modul 1: 

 • 80% fremmøde
 • Fremlæggelse af Trivselsplan + Tryghedsplan samt Lærings- eller Mestringsplan
 • Kort video, hvor deltageren samarbejder med en borger om LA2

Al eksamen og vejledning er online

OBS: Man kan kun fortsætte på modul 2, hvis man har bestået modul 1. Vi anbefaler desuden, at der går mindst 3 måneder mellem din deltagelse på modul 1 og modul 2 for at sikre god læring i forløbet.

Undervisere på Modul 1: 

 • Trine Uhrskov, autoriseret psykolog og partner i Sopra
 • Martin Lehmann-Poulsen Pædagogisk kandidat i pædagogisk psykologi, konsulent i Sopra
 • Andre relevante undervisere med fokus på praksis

Hvornår

Du kan vælge at følge Modul 1: LA2-praktiker i en af følgende uger:

Uge 41, 2024 Modul 1: LA2-praktiker (Åben)
Odense Mødecenter
Uge 5, 2025 Modul 1: LA2-praktiker (Åben)
Odense Mødecenter
Uge 37, 2025 Modul 1: LA2-praktiker (Åben)
Odense Mødecenter

Hvis du er i tvivl om hvilke moduler, der bedst dækker dit uddannelsesbehov, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Martin Lehmann-Poulsen.

Modul 2 kan du vælge i en af følgende uger:

Uge 35, 2024 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben) Odense Mødecenter u2435
Uge 45, 2024 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben) Odense Mødecenter u2445
Uge 9, 2025 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben) Odense Mødecenter u2509
Uge 19 + 24, 2025 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben) Odense Mødecenter u2519
Uge 46 + 49, 2025 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben) Odense Mødecenter u2546

Indhold:
Modul 1 – med eller uden certificering (vejledning og eksamen)

Udbytte:
Kompetencer i at kunne anvende LA2 i praksis

Pris:
15.000 kr + moms
(Pris uden certificering: 12.000 kr + moms).
Såfremt du tilmelder dig begge moduler samtidig (modul 1 + 2), opnår du en samlet rabat på 2.000 kr, dvs. 28.000 kr i alt + moms.

  Tilmelding til modul 1

  – med eller uden certificering
  samt mulig sambestilling af modul 2

  Deltager
  Fakturering
  Modul 1:
  Uge 41, 2024: Modul 1Uge 5, 2025: M1Uge 37, 2025: M1

  Bemærk at prisen for modul 1 og 2 ved samlet tilmelding er 28.000, dvs. en besparelse på 2.000 kr.
  Alle priser er excl. moms.

  Modul 2:
  Uge 35, 2024: Modul 2Uge 45, 2024: Modul 2Uge 9, 2025: Modul 2Uge 19 + 24, 2025: M2Uge 46 + 49, 2025: M2