SKRÆDDERSYEDE KURSUS- OG TEMADAGE

Skræddersyede kursus- og temadage

Sopra har afholdt kurser og temadage for fagprofessionelle inden for pædagogisk praksis siden 2008. Vi har derfor stor erfaring med at afholde inspirerende kurser og temadage, som giver en saltvandsindsprøjtning til den daglige pædagogiske praksis. Vi underviser f.eks. på bosteder, skoler, dag-beskæftigelse, klubtilbud og forvaltninger.

Kurserne kan omhandle en målgruppe eller en metode og vil altid blive tilpasset det enkelte sted. Kurserne er en vekselvirkning mellem oplæg, gruppeøvelser og diskussion i plenum, hvor vi har fokus på den pædagogiske dagligdag på stedet.

Vores undervisning tager udgangspunkt i et solidt videns- og erfaringsgrundlag bl.a. inden for områderne autisme, ADHD og psykisk sårbarhed.

Vores kursus- og temadage kan f.eks. omhandle:

 • Borgerinddragelse af voksne med ASF på myndighedsområdet
 • Psykologisk tryghed inden for pædagogisk praksis
 • Mentalisering og relationspædagogisk tilgang inden for specialpædagogisk praksis.
 • ASF – forståelse og tilgange
 • ADHD – forståelse og tilgange
 • Udviklingshæmmning – forståelse og tilgange
 • Autisme: forståelse og pædagogiske tilgange
 • LA2 – metode til forebyggelse af magtanvendelser og voldsom adfærd gennem fokus på inddragelse og trivsel
 • ADHD: forståelse og pædagogiske tilgange
 • Stressforståelse og stresshåndtering i forhold til psykisk sårbarhed herunder ‘Min Trivselsplan’
 • Konfliktforståelse og konflikthåndtering i forhold til psykisk sårbarhed herunder ‘Min Tryghedsplan’
 • ‘Den offentlige familie’ – familielivet og samarbejde mellem familier og professionelle
 • Selvforståelse – balancen mellem psyko-edukation, livserfaring og personlighed

KONTAKT OS HER og hør nærmere om et skræddersyet kursus eller temadag, der passer til netop jeres behov

Priser

3.000 kr. pr. time ekskl. moms.

21.000 kr. pr. dag ekskl. moms.

Herudover skal der regnes udgifter til kørsel.

X