LEVERANDØR FOR VISO

Leverandør for VISO

Sopra har siden 2008 været leverandør for Socialstyrelsens Nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). Sopra er leverandør på voksenområdet vedrørende borgere med har autismespektrumforstyrrelse og borgere som har udviklingshæmning. I vores VISO sager leverer vi rådgivning og udredning til fagprofessionelle, borgere og pårørende.

Du kan kontakte VISO her.

X