SPECIALISTER FOR VISO

Specialister for VISO

Sopra har siden 2008 været tilknyttet Socialstyrelsens rådgivningsenhed VISO. Her har vi fungeret som specialister bl.a. inden for områderne autisme, ADHD, udviklingshæmning, social isolation og problemskabende adfærd.

Fra maj 2018 er vi VISO specialister på området udviklingshæmning med kombinationsproblematikkerne udviklingsforstyrrelser, udadreagerende adfærd og selvskadende adfærd. Vi er fortsat specialister på børneområdet inden for områderne autisme, ADHD og udviklingshæmning.

For VISO løser vi opgaver for kommuner, botilbud, skoler, familier og borgere, der har behov for specialiseret rådgivning og/eller psykologisk/pædagogiske udredninger.

Du kan kontakte VISO her.

X