SUPERVISION TIL FAGFOLK

Supervision til fagfolk

Vi tilbyder supervision til fagfolk, som har berøring med vores speciale. I et supervisionsforløb hjælper vi personale til at reflektere over deres holdninger og arbejdsgange. Målet er at kunne skabe konkrete ændringer og forbedringer, så de efterfølgende føler sig bedre rustet i det daglige arbejde.

Supervision af personale kan ske enten i grupper eller enkeltvis. Det foregår som oftest på arbejdspladsen, der f.eks. kan være et bosted, et beskæftigelses- eller værested, en skole, daginstitution eller fritidsordning.

Temaer for en supervision kan f.eks. være feedback på den pædagogiske stil, implementering af ny viden og pædagogiske virkemidler, samarbejdet i gruppen eller ambulancetjeneste.

Vi tilbyder faglig supervision til fagfolk inden for områderne:

  1. Autisme
  2. ADHD
  3. Psykisk sårbarhed
  4. Problemskabende adfærd inden for socialpsykiatrien
  5. Udviklingshæmning
  6. Socialt udsatte med grønlandsk baggrund

Priser

1-5 personer:
1.500 kr. pr. time ekskl. moms.

Over 5 personer:
2.000 kr. pr. time ekskl. moms.

Foregår rådgivningen uden for vores lokaler, skal du påregne kørselstillæg.

X