SUPERVISION TIL FAGFOLK

Supervision til fagfolk

Vi tilbyder supervision til fagprofessionelle, der arbejder inden for områderne: autisme, ADHD, udviklingshæmning og psykisk sårbarhed.

Supervision af personale kan ske enten i grupper eller enkeltvis. Det foregår som oftest på arbejdspladsen, der f.eks. kan være et bosted, et beskæftigelses- eller værested, en skole, daginstitution eller fritidsordning.

Formålet med supervisionen er at understøtte den faglige refleksion og bidrage med nye perspektiver og metoder. Vi er i Sopra optaget at sikre et fagligt inspirerende rum hvor der samtidig er høj grad af psykologisk tryghed, så deltagerne har mulighed for at tænke sammen, lære sammen og understøtte det fælles sprog til gavn for borgerene det pågældende sted.

Et supervisionsforløb vil altid blive tilrettelagt efter de behov som de fagprofessionelle har.

Supervisionen kan tage udgangspunkt i en metode/tilgang f.eks.:
LA2
TEACCH
Mentalisering

Supervisionen kan tage udgangspunkt i et tema f.eks:
Feedback på den pædagogiske stil
Implementering af ny viden og pædagogiske virkemidler
Samarbejdet i gruppen
Borgerinddragelse
Trivsel
Vægring/isolation
Udadreagerende adfærd

Sagssupervision:
Supervisionen kan også tilrettelægges som sagssupervision med fokus på den enkeltes borgeres hverdag, udfordringer og muligheder for udvikling.

Priser

1-5 personer:
2.500 kr. pr. time ekskl. moms.

Over 5 personer:
3.000 kr. pr. time ekskl. moms.

Foregår rådgivningen uden for vores lokaler, skal du påregne kørselstillæg.

X