Hvad er LA2?

Hvad er LA2?

LA2 er et samtale- og refleksions­redskab, der har til formål at fremme trivslen og nedbringe voldsomme episoder. I samarbejdet mellem fagprofessionelle og borgeren er der et fælles fokus på at undersøge og inddrage borgerens indefra-perspektiv. Borgerens indefra-perspektiv handler i LA2 om at få italesat, hvordan borgeren oplever egen trivsel, ressourcer, netværk, mestringsstrategier, belastninger, håb og drømme.

Dernæst er LA2 en metode, som støtter de fagprofessionelle i at videreudvikle deres fælles faglige tilgange med afsæt i borgerens indefra-perspektiv. Dette gøres gennem et udefra-perspektiv, der er med til at kvalificere den socialfaglige støtte, der skal gives til en borger, når vedkommende oplever udfordringer. LA2 er inspireret af den oprindelige Low Arousal-tilgang og recovery-tilgangen.

Hvorfor LA2

LA2 som metode viser gode resultater med at samtænke borgerens trivsel med nedbringelse af voldsomme episoder.

Markante nedbringelser af voldsomme episoder på tværs af bosteder, hvor LA2 er blevet implementeret bevidner, at mennesker i trivsel sjældent udøver vold mod andre. Derfor er løsningen at samarbejde med borgeren ved at gøre borgeren til erfaringsekspert i eget liv.

I LA2 forholder den fagprofessionelle sig således nysgerrigt og undersøgende til borgerens indefra-perspektiv, hvilket sætter borgeren i centrum. Dette viser sig både at styrke borgerens trivsel og de fagprofessionelles arbejdsmiljø.

Hvad er LA2u?

LA2u er en understøttelse af det oprindelige LA2-materiale, der er rettet mod borgere med udviklingshæmning, kognitive udfordringer og/eller uden verbalt sprog.

LA2u-materialet er et visuelt under­støttet samtaleark med udtryksfuld grafik, som imødekommer nogle borgeres behov for en visuelt understøttet samtaleform.

I LA2u bliver indefra-perspektivet suppleret med et såkaldt tilstræbt indefra-perspektiv, som er en systematisk tilgang til at undersøge borgerens oplevelse af at være sig. Dette er suppleret med diverse undersøgelsesark, der sikrer nysgerrighed og grundighed fra den fagprofessionelle. Det tilstræbte indefra-perspektiv anvendes med borgere, der ikke har verbalt sprog.

Omtaler af LA2

Film om botilbuddet Grevenlundsvej

Her kan du se fire korte film, om hvordan LA2 bliver brugt på et botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Filmene om botilbuddet Grevenlundsvej er produceret af »Viden på tværs«:

Se de 4 små videofilm her

Artikel om et socialpsykiatrisk botilbud

Vold som Udtryksform har skrevet en artikel om, hvordan LA2 bliver brugt på det socialpsykiatriske botilbud Tuestenhuse.

Læs mere om LA2 på Tuestenhuse her