Enhver situation er ny – ingen har svar på forhånd

Vejen til gode løsninger går gennem nysgerrighed

Den enkelte er ekspert i sit eget liv

Tværfaglighed skaber de bedste løsninger

Målet er altid trivsel

Velkommen hos Sopra

I Sopra er vi specialiserede i at støtte borgere, pårørende, fagprofessionelle og ledere gennem supervision, råd­givning, kurser, foredrag samt certificerings-uddannelser. Vi har særlig viden om ASF, psykisk sårbarhed og udviklings­handicap.

I Sopra arbejder vi ud fra en tværfaglig tilgang, hvor trivsel er målet og vejen dertil er nysgerrighed. Vi samarbejder med andre fagprofessionelle og borgere, hvor særligt inddragelse af borgerens egen stemme og indefra-perspektiv er en vigtig ingrediens.

Vi opererer med specialister i hele Danmark og Grønland, hvor vi kommer ud til både fagprofessionelle, pårørende og borgere, forvaltninger og botilbud.

Sopra har siden 2008 været leverandør for Socialstyrelsens Nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). Vi arbejder indenfor voksenområdet vedrørende borgere med ASF og borgere, som har udviklingshæmning. I vores VISO-sager leverer vi både rådgivning og udredning til fagprofessionelle, borgere og pårørende.

Du kan læse mere om VISO her.

Sopra var, mellem 2014-2017, medudviklere af metoden LA2, hvis formål er at øge trivslen og nedbringe voldsomme episoder. Metoden er i dag et udbredt værktøj inden for specialområdet socialpsykiatri, som Sopra desuden underviser og uddanner fagprofessionelle og borgere i at benytte.

Desuden arbejder Sopra med at efterprøve LA2 på botilbud til borgere med udviklings­hæmning. Vi samarbejder med Social­styrelsen og VIVE om at efterprøve og evaluere metodens effekt til at nedbringe voldsomme episoder.

Vi besidder herudover viden om implemen­tering og psykologisk tryghed. Vi tilbyder i den forbindelse implementerings­støtte og ledelsessparring. Vi udbyder også kyndig rådgivning i henhold til udvikling af fagprofessionelle med henblik på implementering af en metode eller med fokus på udvikling af fælles faglige tilgange.