Hvad er LA2-netværket?

Visionen med LA2-netværket

Netværket er et forsøg på at give noget tilbage – i en regenerativ forstand – hvor vi gerne vil bidrage til faglighed og fællesskab i et vigtigt felt.

Netværket har til formål at inspirere, dele viden og skabe rum for fælles faglig refleksion, blandt andet gennem temadage og fordybelseskurser for netværkets medlemmer.

Der tilbydes årlig recertificering, kurser i supplerende metoder, oplæg af spændende oplægsholdere og opkvalificering i LA2, der både foregår fysisk, men også enkelte tilbud online.

Fællesskabet i LA2-netværket

LA2-netværket er for alle certificerede LA2-praktikere og LA2-trænere. Netværket udvides gradvist, da flere og flere bliver certificerede, hvorfor netværket udgør en unik samling af dygtige praktikere, trænere, ledere og konsulenter, der alle i sit daglige virke tilstræber sig på at øge trivslen i deres leve- og arbejdsmiljø.

Der er dermed rig mulighed for at skabe netværk og blive inspireret i øjenhøjde på tværs af organisationer og landsdele, der kan bidrage til faglig udvikling og blikke ind i andres praksis.

Konceptet med LA2-netværket

Det er gratis at være med i netværket. Priserne på arrangementerne svarer til, hvad det koster at afholde dem. Netværket er således ikke drevet af et ønske om at tjene penge, men af et ønske om at give viden, inspiration og fællesskab til det pædagogiske og sociale felt.

Som medlem får du eksklusiv adgang til arrangementer, der kan bestå af foredrag, workshops, sparring og inspiration – både fra Sopra og fra eksterne foredragsholdere. Det kan også være fra andre LA2-trænere eller -praktikere, der vil dele erfaringer med alt fra anvendelse og implementering til udfordringer og udbygninger af arbejdet med LA2.

Som vigtigste element i netværket, får du herigennem tilbudt recertificering, som du skal til mindst hvert andet år for at forny din certificering. Recertificering bliver afholdt årligt i november måned. Næste arrangement er d. 12. november 2024 i Odense.

Der vil løbende komme information om netværksarrangementer ud på mail i form af nyhedsbrevet Nynnes Nyheder, der udkommer, når der er noget vigtigt at dele.