Arrangementer i LA2-netværket

La2-netværket er et fagligt fællesskabet for fordybelse og inspiration til ens praksis. Vi tilbyder derfor arrangementer året rundt, der kan bidrage til netop dette.

De forskellige arrangementers pris er sat ud fra, hvad det koster at afholde arrangementet, og formålet er således at udbyde spændende og meningsfulde arrangementer til netværkets medlemmer, der kan bidrage til kvalificeret praksis og netværk på tværs af medlemmerne.

Recertificering

Hver november måned har vi netværkets hovedarrangement - Recertificering - hvor alle medlemmer af netværket inviteres til en dag med nye faglige indspark, og der kvitteres med et nyt certificeringsbevis. Vi har haft gæster som Dorthe Birkmose, der har fortalt om sin bog "Mennesket er motiveret", Finn Juliussen Blickfeldt, der har fortalt om recovery-orienteret rehabilitering fra et dobbelt perspektiv og Maja Schou Hørby, der er peermedarbejder og uddannet i Åben Dialog, som sammen med Mie Leer, der er udviklingskonsulent i Aarhus Kommune, har fremført dialogisk praksis på scenen foran 100 mennesker.

Alt i alt et varierende og indholdsrigt ensemble af dygtige og inspirerende mennesker, der hvert år gæster vores recertificeringsdag. Du kan se invitationerne til vores afholdte recertificeringsarrangementer for 2021 her og 2022 her

Du skal deltage i recertificering minimum hvert andet år for at forny din certificering.

Temadage

Vi afholder løbende temadage, der kredser om et emne, som vi finder relevant og vigtigt. Enten fordi, det er nyt og spændende som fx vores Temadag om Traumer eller fordi, der er udfordringer med det i praksis, og vi gerne vil være med til at kvalificere og udvikle.

I marts 2022 afholdte vi en temadag om det Tilstræbte Indefraperspektiv, hvor vi havde besøg af både psykolog Iben Ljungmann, der holdt oplæg om metoden "perspektivskifte" og psykolog Ditte Rose Andersen, der fortalte om sit arbejde i og med Intensive Interaction.

I maj 2022 afholdte vi en temadag om Forandringer og Modstand, der talte ind i det udviklingspres, der er i både offentlige og private organisationer om, hvordan man kan imødekomme og håndtere disse forandringer eller denne modstand, der kan være imod forandringer.

I september 2022 afholdte vi en temadag om Risikovurderinger, hvor vi gennem tre forskellige oplæg fra praksis kom tættere på, både hvornår og hvordan vi risikovurderer, hvilken betydning det har, og hvordan vi ellers kan gøre.

Fordybelseskurser

I netværket tilbyder vi også mere dybdegående kurser, hvor vi sammen dykker ned i bestemte metoder, der kan være med til at udvikle vores praksis og supplere vores arbejde med LA2.

I januar 2023 startede vi et fordybelseskursus om Feedback Informed Treatment (FIT), der løber over seks undervisningsgange fordelt i år 2023. Undervisningen varetages af Susanne Bargmann, som er førende FIT-ekspert i Danmark. Hun er privat- praktiserende psykolog og arbejder som terapeut, konsulent, underviser og supervisor i Danmark, Skandinavien, Nordeuropa og USA.

Susanne har skrevet adskillige artikler og bogkapitler om anvendelsen af FIT i socialt arbejde på både dansk og engelsk, og er forfatter til bøgerne ”Feedback Informed Treatment – en grundbog” og ”Bliv Bedre – med fokuseret træning”.

Tilmeldingen til dette kursus er desværre lukket.

Online arrangementer

Som et supplement til vores analoge arrangementer holder vi også online arrangementer, der er helt gratis. Disse er tit kortere videnssessioner på 1,5 time med et enkelt tema i fokus. I november 2022 afholdte vi et online arrangement om LA2U, der er en udbygning af det klassiske LA2-materiale. Arrangementet fungerede således som en opkvalificering og en indføring i LA2s nye materialeunivers, der er tegnet af Maren Grosen.

Grundet efterspørgslen holder vi et lignende arrangement igen til maj 2023, hvilket du kan læse mere om og tilmelde dig i 'Oversigten over arrangement i 2023'

Vi afholder også et online arrangement om LA2s kerneelementer, der er principper, som kan guide dig, når du laver dine faglige skøn i hverdagens brug af LA2. Kerneelementer sætter både værdi- og praksismæssigt skarpt på, hvad der er det vigtigste i LA2, og hvad er det vigtigste at gøre, når man arbejder med LA2. Du kan læse mere om og tilmelde dig i 'Oversigten over arrangement i 2023'

Kommende arrangementer

27.04.23: Temadag om traumer
Læs mere her og tilmeld dig her

24.05.23: LA2U-opkvalificering.
Læs mere her og tilmeld dig her

21.09.23: Temadag om skriftlighed i socialt og pædagogisk arbejde.
Læs mere her og tilmeld dig her

02.10.23: Introduktion til LA2s kerneelementer.
Læs mere her og tilmeld dig her

07.11.23: Recertificering.
Læs mere her og tilmeld dig her

Refusion ved afmelding

Afmelding mindre end 2 uger før: 0% retur
Afmelding minimum 2 uger før: 50% retur
Afmelding minimum 4 uger før: 100% retur

Kontakt

Er der spørgsmål til arrangementer eller tilmelding kan du altid kontakte Nynne på ni@sopra.dk