Arrangementer i LA2-netværket

La2-netværket er et fagligt fællesskab for fordybelse og inspiration til ens praksis. Til dette tilbyder vi et årligt recertificeringsarrangement med spændende oplægsholdere, praksisnære workshops og tid til møder på tværs.

Vores arrangementer er prissat ud fra, hvad det koster at afholde arrangementet, og formålet er således at udbyde spændende og meningsfulde arrangementer til netværkets medlemmer, der kan bidrage til kvalificeret praksis og netværk på tværs af medlemmerne.

Recertificering

Hver november måned har vi netværkets hovedarrangement - Recertificering - hvor alle medlemmer af netværket inviteres til en dag med nye faglige indspark, og der kvitteres med et nyt certificeringsbevis. Vi har haft gæster som Dorthe Birkmose, der har fortalt om sin bog "Mennesket er motiveret", Finn Juliussen Blickfeldt, der har fortalt om recovery-orienteret rehabilitering fra et dobbelt perspektiv og Maja Schou Hørby, der er peermedarbejder og uddannet i Åben Dialog, som sammen med Mie Leer, der er udviklingskonsulent i Aarhus Kommune, har fremført dialogisk praksis på scenen foran 100 mennesker.

Alt i alt et varierende og indholdsrigt ensemble af dygtige og inspirerende mennesker, der hvert år gæster vores recertificeringsdag. Du kan se invitationerne til vores afholdte recertificeringsarrangementer for 2021 her, 2022 her og 2023 her.

Som netværksmedlem, skal du deltage i recertificering minimum hvert andet år for at forny din certificering.

Temadage

Vi afholder løbende temadage, der kredser om et emne, som vi finder relevant og vigtigt. Enten fordi, det er nyt og spændende som fx vores Temadag om Traumer eller fordi, der er udfordringer med det i praksis, og vi gerne vil være med til at kvalificere og udvikle.

I marts 2022 afholdte vi en temadag om det Tilstræbte Indefraperspektiv, hvor vi havde besøg af både psykolog Iben Ljungmann, der holdt oplæg om metoden "perspektivskifte" og psykolog Ditte Rose Andersen, der fortalte om sit arbejde i og med Intensive Interaction.

I maj 2022 afholdte vi en temadag om Forandringer og Modstand med Ejnar Bryld, der er erhvervsspykolog. Han talte ind i det udviklingspres, der er i både offentlige og private organisationer om, hvordan man kan imødekomme og håndtere disse forandringer eller denne modstand, der kan være imod forandringer.

I september 2022 afholdte vi en temadag om Risikovurderinger, hvor vi gennem tre forskellige oplæg fra praksis kom tættere på, både hvornår og hvordan vi risikovurderer, hvilken betydning det har, og hvordan vi ellers kan gøre.

Fordybelseskurser

I netværket tilbyder vi også mere dybdegående kurser, hvor vi sammen dykker ned i bestemte metoder, der kan være med til at udvikle vores praksis og supplere vores arbejde med LA2.

I januar 2023 startede vi et fordybelseskursus om Feedback Informed Treatment (FIT), der løb over seks undervisningsdage fordelt i år 2023. Underviseren var Susanne Bargmann, som er førende FIT-ekspert i Danmark. Hun er privat-praktiserende psykolog og arbejder som terapeut, konsulent, underviser og supervisor i Danmark, Skandinavien, Nordeuropa og USA.

Susanne har skrevet adskillige artikler og bogkapitler om anvendelsen af FIT i socialt arbejde på både dansk og engelsk, og er forfatter til bøgerne ”Feedback Informed Treatment – en grundbog” og ”Bliv Bedre – med fokuseret træning”.

Online arrangementer

Som et supplement til vores analoge arrangementer holder vi online arrangementer, der er helt gratis. Disse er tit kortere videnssessioner med et enkelt tema i fokus. I november 2022 afholdte vi et online arrangement om LA2U, der er en udbygning af det klassiske LA2-materiale. Arrangementet fungerede således som en opkvalificering og en indføring i LA2s nye materialeunivers, der er tegnet af Maren Grosen.

Den 2. januar 2024 afholder vi endnu et online arrangement om LA2U i anledning af, at den nye midtvejsevaluering udgives i december 2023. Midtvejsrapporten er den første uafhængige evaluering af LA2 lavet af VIVE. Den viser rigtig postive resultater og siger noget generelt om LA2. Derfor vil vi gerne invitere til et oplæg om selve resultaterne fra rapporten, samt hvad vi kan lære på tværs af LA2U og LA2.

For tilmelding skriv til Nynne Højland på ni@sopra.dk

Kommende arrangementer

02.01.24: Nyt om LA2U

For tilmelding skriv til Nynne på ni@sopra.dk

Sted: Teams

12.11.24: Recertificering.
Læs mere her og tilmeld dig her

Program følger

Sted: Odense Mødecenter

Refusion ved afmelding

Afmelding mindre end 2 uger før: 0% retur
Afmelding minimum 2 uger før: 50% retur
Afmelding minimum 4 uger før: 100% retur

Kontakt

Er der spørgsmål til arrangementer eller tilmelding kan du altid kontakte Nynne på ni@sopra.dk