Modul 2: Certificeret LA2-træner

På modul 2 vil du lære om, hvordan LA2 kan implementeres, hvordan du kan rådgive samarbejdspartnere i LA2, og hvordan du kan undervise kollegaer i LA2.

Både vejledning og eksamen har til formål at støtte dig i din aktuelle praksis. Derfor skal du i højere grad se vejledning og eksamen som et led i at understøtte dig i din LA2-praksis, hvor vi sammen vil kigge på bl.a. video. Derudover kan du selv pege på, hvor du gerne vil have vejledning og rådgivning. Det er med dette, at vi tager udgangspunktet både til din vejledning og eksamen.

Eksamen kan tages som gruppeeksamen.

*) Vejledning: Vejledning i pakke 3: vejledning og sparring på konkret samarbejde med kollegaer eller medarbejdere blandt andet gennem video

Pakke 3 forudsætter, at du har gennemført pakke 2.


Modul 2: Certificeret LA2-træner 

Modul 2 gør deltagerne i stand til at rådgive og undervise kollegaer og samarbejdspartnere i LA2. Deltagerne vil få viden om, hvordan processer vedrørende implementering af LA2 kan igangsættes, så LA2 kan være en central del af fagligheden på arbejdspladsen.

Derudover vil vi stille skarpt på rollen som både intern og ekstern rådgiver og underviser af LA2. Modulet beskæftiger sig med rollen som rådgiver og underviser og den enkelte deltager bliver vejledt i, hvordan et rådgivningsforløb og undervisningsforløb kan tilrettelægges med udgangspunkt i den aktuelle praksis og deltagernes præferencer som rådgiver og underviser. Man får viden om, hvordan man selv skaber disse forløb, og får derved ikke udleveret en færdig køreplan.

Modulet består af følgende elementer:

 • Implementering: 1 dag
 • LA2 på team- og personalemøder: 1 dag
 • LA2 i samarbejdet med eksterne fx pårørende: 1 dag
 • Undervisningsteori og -praksis: 2 dage

Læringsmål på modul 2:

 • Deltageren kan anvende LA2 i intern rådgivning i forhold til kollegaer.
 • Deltageren kan anvende LA2 i ekstern rådgivning i forhold til samarbejdspartnere.
 • Deltageren kan undervise i LA2.

 

Modul 2 (certificeret LA2-træner):

 • Undervisning i LA2 modul 2: En uges undervisning mandag-fredag.
 • Valgfri individuel vejledning: 3/4 time pr. deltager
 • Obligatorisk individuel eksamen: En time pr. deltager

Al eksamen og vejledning er online

OBS: Man kan kun fortsætte på modul 2, hvis man har bestået modul 1. Vi anbefaler desuden, at der går mindst 3 måneder mellem din deltagelse på modul 1 og modul 2 for at sikre god læring i forløbet.

Eksamen Modul 2: 

 • 80% fremmøde samt
 • Demonstration af undervisning i LA2 som video eller undervisning på stedet

Undervisere på modul 2:

 • Trine Uhrskov, autoriseret psykolog og partner i Sopra
 • Marie Louise Stochholm, cand. Scient. soc. i socialvidenskab og psykologi og partner i Sopra
 • Martin Lehmann Poulsen, Pædagogisk kandidat i pædagogisk psykologi konsulent i Sopra
 • Susanne Bargmann, psykolog og supervisor
 • Andre relevante gæsteundervisere med fokus på praksis

 

Hvornår

Du kan vælge at følge Modul 2: Certificeret LA2-træner i en af følgende uger:

Uge 15, 2024 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben)
Odense Mødecenter
Uge 35, 2024 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben)
Odense Mødecenter
Uge 45, 2024 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben)
Odense Mødecenter
Uge 9, 2025 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben)
Odense Mødecenter
Uge 19 + 24, 2025 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben)
Odense Mødecenter
5.-7. maj & 10.-12. juni
Uge 46 + 49, 2025 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben)
Odense Mødecenter
12.-13. nov & 2.-4. dec

Hvis du er i tvivl om hvilke moduler, der bedst dækker dit uddannelsesbehov, er du velkommen til at kontakte socialfaglig konsulent Nynne Højland Ingebrigtsen.

Indhold:
5 dages undervisningsforløb + individuel vejledning, sparring og eksamen

Udbytte:
Kompetencer i at implementere, formidle og rådgive i LA2

Pris:
15.000 kr + moms
Såfremt du tilmelder dig begge moduler samtidig (modul 1 + 2 eller 1u + 2), opnår du en samlet rabat på 2.000 kr

  Tilmelding til modul 2

  – med certificering

  Deltager
  Fakturering
  Modul 2:
  Uge 15, 2024: Modul 2Uge 35, 2024: Modul 2Uge 45, 2024: Modul 2Uge 9, 2025: Modul 2Uge 19 + 24, 2025: modul 2Uge 46 + 49, 2025: M2

  Pris for modul 2 er 15.000 + moms.