Modul 1u: LA2u-praktiker

Hvad er LA2u? 

LA2u er en understøttelse af det oprindelige LA2-materiale, der er rettet mod borgere med udviklingshæmning, kognitive udfordringer og/eller uden verbalt sprog.

LA2u-materialet er visuelt understøttet af samtaleark med udtryksfuld grafik og LA2 imødekommer således borgeres behov for en visuelt understøttet samtaleform.

I LA2u bliver indefra-perspektivet suppleret med et såkaldt tilstræbt indefra-perspektiv, som er en systematisk tilgang til at undersøge borgerens oplevelse af at være sig. Dette er suppleret med undersøgelsesark, der sikrer nysgerrighed og grundighed fra den fagprofessionelle. Det tilstræbte indefra-perspektiv anvendes med borgere, der ikke har verbalt sprog.

Modulets opbygning

Modulet er opbygget af to dele som dels omhandler tankegodset bag LA2 og dels LA.

Tankegodset bag LA2 er bl.a. den traditionelle Low Arousal tilgang, som vi i Danmark kender fra Studio 3 og Bo Hejlskov Elvéns rogivende pædagogik, samt viden og forskning om borgerinddragelse og recovery i arbejdet med forebyggelse af voldsomme episoder. Da LA2 omhandler inddragelse af borgerens indefra-perspektiv til fremme af trivsel i hverdagen og forebyggelse af voldsomme episoder, er disse tilgange fundamentet for anvendelsen af LA2.

Dernæst vil deltagerne blive undervist i LA2, som tager udgangspunkt i faserne: forebyggelse, håndtering og læring, både med udgangspunkt i borgerens indefra-perspektiv og de fagprofessionelles udefra-perspektiv.

Modulet består af følgende elementer:

 • Low Arousal tilgangen: 1 dag
 • Forebyggelse af voldsomme episoder (teoretisk og praktisk): 0.5 dag
 • Recovery/discovery i forhold til fremme af trivsel og forebyggelse af voldsomme episoder: 0.5 dag
 • LA2: 3 dage

Læringsmål på modul 1u:

 • Deltageren har kendskab til og forståelse for den teoretiske og værdimæssige baggrund for LA2.
 • Deltageren kan anvende den traditionelle Low Arousal tilgang i praksis.
 • Deltageren kan anvende LA2 i samarbejdet med borgere for at fremme hverdagstrivsel og forebygge voldsomme episoder.

Modul 1u (LA2u-praktikere):

 • Undervisning i LA2 modul 1: 2 gange 3 dages undervisning.
 • Valgfri individuel vejledning: 3/4 time pr. deltager
 • Obligatorisk individuel eksamen: 1time pr. deltager

Eksamen Modul 1u: 

 • 80% fremmøde
 • Fremlæggelse af Trivselsplan + Tryghedsplan samt Lærings- eller Mestringsplan
 • Kort video, hvor deltageren samarbejder med en borger om LA2

Al eksamen og vejledning er online

OBS: Man kan kun fortsætte på modul 2, hvis man har bestået modul 1u. Vi anbefaler desuden, at der går mindst 3 måneder mellem din deltagelse på modul 1u og modul 2 for at sikre god læring i forløbet.

Undervisere på Modul 1u: 

 • Trine Uhrskov, autoriseret psykolog og partner i Sopra
 • Andre relevante undervisere med fokus på praksis

Hvornår

Du kan vælge at følge Modul 1u: LA2u-praktiker i en af følgende uger:

Uge 6, 2024 Modul 1u: LA2u-praktiker (Fuldt booket)
København
Uge 25 + 34, 2024 Modul 1u: LA2u-praktiker (Åben)
Odense Mødecenter
17.-19. juni & 20.-22. aug
Uge 43 + 44, 2024 Modul 1u: LA2u-praktiker (Åben)
Odense Mødecenter
21.-22. okt & 28.-31. okt
Uge 3 +4, 2025 Modul 1u: LA2u-praktiker (Åben)
Odense Mødecenter
14.-16. jan & 21.-23. jan
Uge 36 + 39, 2025 Modul 1u: LA2u-praktiker (Åben)
Odense Mødecenter
2.-4. sep & 23.-25. sep

Hvis du er i tvivl om hvilke moduler, der bedst dækker dit uddannelsesbehov, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Martin Lehmann-Poulsen.

Modul 2 kan du vælge i en af følgende uger:

Uge 35, 2024 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben) Odense Mødecenter u2435
Uge 45, 2024 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben) Odense Mødecenter u2445
Uge 9, 2025 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben) Odense Mødecenter u2509
Uge 19 + 24, 2025 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben) Odense Mødecenter u2519
Uge 46 + 49, 2025 Modul 2: Certificeret LA2-træner (Åben) Odense Mødecenter u2546

Indhold:
Modul 1u – med eller uden certificering (vejledning og eksamen)

Udbytte:
Kompetencer i at kunne anvende LA2u i praksis

Pris:
17.000 kr + moms
(Pris uden certificering: 12.000 kr. + moms).
Såfremt du tilmelder dig begge moduler samtidig (1u + 2), opnår du en samlet rabat på 2.000 kr, dvs. 30.000 kr i alt + moms.

  Tilmelding til modul 1u

  – med eller uden certificering
  samt mulig sambestilling af modul 2

  Deltager
  Fakturering
  Modul 1u:
  Uge 25 (3 dage) + uge 34 (3 dage): M1uUge 43 (3 dage) + uge 44 (3 dage): M1uUge 3 (3 dage) + uge 4 (3 dage), 2025: Modul 1uUge 36 + 39, 2025: M1u

  OBS: Modul 1u afvikles over seks dage fordelt over to uger à tre dage. Ugedage vil blive meddelt.

  Bemærk at prisen for modul 1u og 2 ved samlet tilmelding er 30.000, dvs. en besparelse på 2.000 kr.
  Alle priser er excl. moms.

  Modul 2:
  Uge 35, 2024: Modul 2Uge 45, 2024: Modul 2Uge 9, 2025: Modul 2Uge 19 + 24, 2025: M2Uge 46 + 49, 2025: M2