Modul 1u: LA2u-praktiker

Hvad er LA2u? 

LA2u er en understøttelse af det oprindelige LA2-materiale, der er rettet mod borgere med udviklingshæmning, kognitive udfordringer og/eller uden verbalt sprog.

LA2u-materialet er visuelt understøttet af samtaleark med udtryksfuld grafik og LA2 imødekommer således borgeres behov for en visuelt understøttet samtaleform.

I LA2u bliver indefra-perspektivet suppleret med et såkaldt tilstræbt indefra-perspektiv, som er en systematisk tilgang til at undersøge borgerens oplevelse af at være sig. Dette er suppleret med undersøgelsesark, der sikrer nysgerrighed og grundighed fra den fagprofessionelle. Det tilstræbte indefra-perspektiv anvendes med borgere, der ikke har verbalt sprog.

Modulets opbygning

Modulet er opbygget af to dele som dels omhandler tankegodset bag LA2 og dels LA.

Tankegodset bag LA2 er bl.a. den traditionelle Low Arousal tilgang, som vi i Danmark kender fra Studio 3 og Bo Hejlskov Elvéns rogivende pædagogik, samt viden og forskning om borgerinddragelse og recovery i arbejdet med forebyggelse af voldsomme episoder. Da LA2 omhandler inddragelse af borgerens indefra-perspektiv til fremme af trivsel i hverdagen og forebyggelse af voldsomme episoder, er disse tilgange fundamentet for anvendelsen af LA2.

Dernæst vil deltagerne blive undervist i LA2, som tager udgangspunkt i faserne: forebyggelse, håndtering og læring, både med udgangspunkt i borgerens indefra-perspektiv og de fagprofessionelles udefra-perspektiv.

Modulet består af følgende elementer:

 • Low Arousal tilgangen: 1 dag
 • Forebyggelse af voldsomme episoder (teoretisk og praktisk): 0.5 dag
 • Recovery/discovery i forhold til fremme af trivsel og forebyggelse af voldsomme episoder: 0.5 dag
 • LA2: 3 dage

Læringsmål på modul 1u:

 • Deltageren har kendskab til og forståelse for den teoretiske og værdimæssige baggrund for LA2.
 • Deltageren kan anvende den traditionelle Low Arousal tilgang i praksis.
 • Deltageren kan anvende LA2 i samarbejdet med borgere for at fremme hverdagstrivsel og forebygge voldsomme episoder.

Modul 1u (LA2u-praktikere):

 • Undervisning i LA2 modul 1: 1 uges undervisning mandag-fredag.
 • Valgfri individuel vejledning: 3/4 time pr. deltager
 • Obligatorisk individuel eksamen: 1time pr. deltager

Eksamen Modul 1u: 

 • 80% fremmøde
 • Fremlæggelse af Trivselsplan + Tryghedsplan samt Lærings- eller Mestringsplan
 • Kort video, hvor deltageren samarbejder med en borger om LA2

Al eksamen og vejledning er online

OBS: Man kan kun fortsætte på modul 2, hvis man har bestået modul 1.

Undervisere på Modul 1u: 

 • Trine Uhrskov, autoriseret psykolog og partner i Sopra
 • Martin Lehmann Poulsen Pædagogisk kandidat i pædagogisk psykologi, konsulent i Sopra
 • Andre relevante undervisere med fokus på praksis

Hvornår

Du kan vælge at følge Modul 1u: LA2u-praktiker i en af følgende uger:

Uge 19, 2023 Modul 1u: LA2u-praktiker Fredericia u2319
Uge 43, 2023 Modul 1u: LA2u-praktiker Sjælland U2343
Uge 6, 2024 Modul 1u: LA2u-praktiker Fredericia u2406
Uge 41, 2024 Modul 1u: LA2u-praktiker Sjælland u2441

Hvis du er i tvivl om hvilke moduler, der bedst dækker dit uddannelsesbehov, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Martin Lehmann-Poulsen.

Modul 2 kan du vælge i en af følgende uger:

Uge 48, 2022 Modul 2: Certificeret LA2-træner Fredericia u2248
Uge 11, 2023 Modul 2: Certificeret LA2-træner Odense u2311
Uge 13, 2023 Modul 2: Certificeret LA2-træner Odense u2313
Uge 35, 2023 Modul 2: Certificeret LA2-træner Københavns Kommune U2335
Uge 41, 2023 Modul 2: Certificeret LA2-træner Odense u2341
Uge 15, 2024 Modul 2: Certificeret LA2-træner Odense u2415
Uge 35, 2024 Modul 2: Certificeret LA2-træner Odense u2435
Uge 9, 2025 Modul 2: Certificeret LA2-træner Odense u2509

Indhold:
Modul 1u – med eller uden certificering (vejledning og eksamen)

Udbytte:
Kompetencer i at kunne anvende LA2u i praksis

Pris:
15.000 kr + moms
(Pris uden certificering: 10.000 kr. + moms).
Såfremt du tilmelder dig begge moduler samtidig (modul 1 + 2 eller 1u + 2), opnår du en samlet rabat på 2.000 kr, dvs. 28.000 kr i alt + moms.

  Tilmelding til modul 1u

  – med eller uden certificering
  samt mulig sambestilling af modul 2

  Deltager
  Fakturering  Modul 1u:
  Uge 19, 2023: Modul 1uUge 43, 2023: Modul 1uUge 6, 2024: Modul 1uUge 41, 2024: Modul 1u

  Bemærk at prisen for modul 1u og 2 ved samlet tilmelding er 28.000, dvs. en besparelse på 2.000 kr.
  Alle priser er inkl. moms.

  Modul 2:
  Uge 48, 2022: Modul 2Uge 11, 2023: Modul 2Uge 13, 2023: Modul 2Uge 35, 2023: modul 2Uge 41, 2023: Modul 2Uge 15, 2024: Modul 2Uge 35, 2024: Modul 2Uge 9, 2025: Modul 2