Kurser og temadage

Sopra har afholdt skræddersyede kursus- og temadage for fagprofessionelle inden for pædagogisk praksis siden 2008. Vi har derfor stor erfaring med at afholde inspirerende kurser og temadage, som giver en saltvandsindsprøjtning til den daglige pædagogiske praksis. Vi underviser f.eks. på bosteder, skoler, dag-beskæftigelse, klubtilbud og forvaltninger.

Kurserne kan omhandle en målgruppe eller en metode, som altid vil blive tilpasset det enkelte sted.
Kurserne er en vekselvirkning mellem oplæg, gruppeøvelser og diskussion i plenum, hvor vi har fokus på den lokale pædagogiske dagligdag.

Eksempler på temaer

  • ASF – forståelse og tilgange
  • Borgerinddragelse af voksne med ASF på myndighedsområdet
  • Psykologisk tryghed inden for pædagogisk praksis
  • Mentalisering og relationspædagogisk tilgang inden for specialpædagogisk praksis
  • ADHD – forståelse og tilgange
  • Udviklingshæmning – forståelse og tilgange

Kursusdagene kan variere i længde og indhold. Kurset tilrettelægges generelt med henblik på det enkelte sted, hvor undervisningen skal tilpasses jeres behov. Vi vil derfor altid tage en snak med jer forudgående, hvor vi sammen afstemmer, hvilke faglige input I har brug for og hvad jeres udfordringer er m.m. For mere information eller en uformel snak om muligheder for tema- eller kursusdage skriv til:

Marie Louise Stochholm
Mail: ms@sopra.dk
Telefon: +45 6130 5930

Priser
3.000 kr. pr. time ekskl. moms. + transport
21.000 kr. pr. dag ekskl. moms. + transport