Hvad er LA2-netværket?

LA2-netværket er for alle certificerede LA2-praktikere og trænere. Netværket har til formål at give sparring, tilføre viden og inspiration, samt facilitere møder og kurser på tværs. Der tilbydes blandt andet årlig recertificering, kurser i supplerende metoder samt temadage. Netværket bidrager også til udvikling af nyt LA2-materiale gennem efterprøvning af testversioner.

Netværket udvides gradvist, da flere og flere bliver certificerede, hvorfor netværket udgør en unik samling af dygtige praktikere, ledere og konsulenter, der alle i sit daglige virke tilstræber sig på at øge trivslen i deres leve- og arbejdsmiljø.

Det er gratis at være med i netværket. Priserne på arrangementerne svarer til, hvad det koster at afholde dem. Netværket er således ikke drevet af et ønske om at tjene penge, men af et ønske om at give viden, inspiration og fællesskab til det pædagogiske og sociale felt

Netværksdage
I løbet af 2023-24 vil der blive afholdt henholdvis to enkeltdags arrangementer og to fordybelseskurser til fordel for netværket, som uddybes nedenfor.

For tilmelding, kontakt Nynne Højland Ingebrigtsen via. mailadressen: ni@sopra.dk

Temadag om traumer finder sted d. 27. april 2023

Recertificering vil blive afholdt d. 27. november 2023

Fordybelseskursus vedrørende Feedback Informed Treatment, vil blive afholdt d. 31. januar & 1. februar, 2. & 3. maj samt 12. & 13. september 2023.

Klik på nedenstående link for yderlig information

FIT fordybelseskursus           

Fordybelseskursus vedrørende Åben Dialog, vil blive afholdt d. 22. & 23. november 2023, 6. & 7. marts samt 3. & 4. juni 2024.

Klik på nedenstående link for yderlig information

ÅD fordybelseskursus