hvem-er-vi-default

Kontakt Leif

E-mail: ls@sopra.dk

Leif Stochholm

Bestyrelsesformand og intern rådgiver

Min rolle i Sopra

Jeg varetager opgaven som bestyrelsesformand for Sopra på baggrund af mange års erfaring inden for det sociale område. Herudover fungerer jeg som faglig rådgiver og sparringspartner for Sopras konsulenter – bl.a. inden for lovgivning og administrative spørgsmål. Som følge af mit særlige kendskab til lovgivning har jeg specialiseret mig i, hvordan man pædagogisk set kan reducere magtanvendelser, og hvordan lovgivningen spiller ind på dette komplekse område. Hermed tilstræbes, at lovgivningen skal ses ud fra en juridisk og pædagogisk synsvinkel samtidig, og at begge vinkler skal baseres på et klart menneskesyn, hvor det enkelte individ er i centrum.

Jeg varetager desuden budgetlægning og regnskabsopfølgning.

Uddannelse og erfaring

Oprindeligt er jeg uddannet socialrådgiver og har arbejdet i en række stillinger inden for social forvaltning, ledelse og konsulentbistand inden for Sopras arbejdsområde.