emilie-2560

Kontakt Emilie

E-mail: eer@sopra.dk

Emilie Enoch Rasmussen

Juniorkonsulent

Min rolle i Sopra

Jeg varetager administrative og praktiske opgaver i Sopra. Jeg beskæftiger mig bl.a. med at opdatere og administrere hjemmesiden sopra.dk samt at systematisere administrative arbejdsprocesser. Mine arbejdsopgaver består desuden af korrekturlæsning og at give feedback på rapporter og andre skrivelser.

Uddannelse og erhvervserfaring

Jeg har en bachelor i psykologi og pædagogik & uddannelsesstudier fra Roskilde Universitet, som jeg afsluttede i sommeren 2022. Herudover har jeg studeret psykologi og kritisk tænkning i et semester i USA. Jeg har herudover tilegnet mig praksiserfaring inden for 0-6 års området. Ved siden af min stilling i Sopra læser jeg en kandidat i pædagogisk psykologi på Danmarks institut for pædagogik og uddannelse (DPU).