LA2

LA2 – et Low Arousal-inspireret redskab til
bedre trivsel og mindsket vold

LA2 er en metode, der henvender sig unge og voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale problemer – og til de fagprofessionelle, der samarbejder med dem.

Man kan også anvende LA2 i sit eget netværk. Både hvis man er borger med trivselsudfordringer eller pårørende til et menneske med ringe trivsel.

Formålet med LA2 er, at I gennem arbejdet med materialet afdækker konkrete veje til at øge trivsel og reducere antallet af kritiske episoder for borgeren.

Et værktøj til samarbejde

LA2 er et meget praktisk og konkret redskab, du som borger eller fagperson kan anvende i jeres samarbejde. Materialet er bygget op omkring de nedenstående tre niveauer, hvor materialets samtaleark understøtter dialogen.

Materialet har både et indefra perspektiv og et udefra perspektiv. Det er derfor lavet i én version til borgeren og anden version til fagpersonen.

Det danner baggrund for, at I efterfølgende udarbejder konkrete og detaljerede planer for hhv. borger og fagperson. Planer, der har til formål at fremme borgerens trivsel og mestring – og give fagpersonen de bedst mulige forudsætninger for at støtte.

Forebyggelse > Min Trivselsplan/Trivselsplan for fagprofessionelle

Håndtering > Min Tryghedsplan/Tryghedsplan for fagprofessionelle

Læring > Min Læringsplan/Læringsplan for fagprofesionelle

Faglig tilgang og borgerperspektiv

LA2 er inspireret af  Low Arousal-tilgangen.

Som al anden aktivitet i Sopra bygger materialet på en helhedsorienteret tilgang, der inddrager borgerens eget perspektiv, og som foregår tæt på borgerens hverdag.

Materialet er udarbejdet af cand.psyk. og partner i Sopra, Trine Uhrskov og cand.scient.pol. og afdelingsleder hos BOAS Frederiksberg, Krista Naver.

Sopra udbyder hhv. korte introduktionsforløb og lange undervisnings- og implementeringsforløb i brugen af LA2. Hold øje med hjemmesiden for kursusdatoer eller kontakt os og hør nærmere.

Har du spørgsmål til LA2, er du velkommen til at skrive til Trine på tu@sopra.dk

LA2 i praksis

LA2 på et botilbud for mennesker med udviklingshæmning

Viden på tværs har lavet 4 små videofilm om hvordan LA2 bliver brugt på botilbuddet Grevenlundsvej.
Se de 4 små videofilm her

LA2 på et socialpsykiatrisk botilbud

Vold som udtryksform har skrevet en artikel om hvordan LA2 bliver brugt på det socialpsykiatriske botilbud Tuestenhuse. Læs mere om LA2 på Tuestenhuse her

Download

X